107 legalnych aborcji w 2021 roku. To najniższy wynik od dziesięcioleci

107 legalnych aborcji w 2021 roku... To dane, które jak cytuje „Rzeczpospolita" podało do wiadomości Ministerstwo Zdrowia. To najniższy wynik od dziesięcioleci. Nastąpiła dobra zmiana prawa, które chroni życie nienarodzonych dzieci od poczęcia.

Na tak ogromny spadek liczby aborcji miała wpływ decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października 2020 orzekł, że tzw. przesłanka eugeniczna, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko urodzi się chore lub niepełnosprawne, jest niezgodna z polską konstytucją. Przypomnijmy, że to właśnie z powodu tej przesłanki życia pozbawiano ponad 1000 dzieci rocznie. W 2020 roku w wyniku podejrzenia wady lub niepełnosprawności dokonano 1053 aborcji, z czego połowa dotyczyła dzieci z Zespołem Downa. Opóźnienie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, spowodowało, że jeszcze w 2021 roku z przyczyn eugenicznych wykonano 75 zabiegów. Pozostałe 32 aborcje dotyczyły zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiet, zaś w wyniku czynu zabronionego żadnej aborcji nie dokonano.

- To efekt dobrej zmiany prawa, które działa i ratuje nienarodzone dzieci. Liczba aborcji spadła dziesięciokrotnie, a obawy środowisk pro-choice się nie ziściły. Nie notujemy zgonów matek, czy wzrostu liczby aborcji z przyczyn zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiet - podkreśla Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

- Oczywiście niejednokrotnie widzieliśmy, że środowiska proaborcyjne próbowały wykorzystać dramat kobiet z Częstochowy czy Pszczyny do zanegowania obecnego prawa, choć lekarze i eksperci nie dostrzegali związku, a dopatrzyli się jedynie licznych zaniechań ze strony personelu medycznego. Również obawa o nadużywanie przez lekarzy zdrowia psychicznego kobiet jako powodu do aborcji nie miała miejsca. Liczba aborcji w wyniku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie - dodaje.

Zmiana prawa aborcyjnego nie wpłynęła na rozwój medycyny prenatalnej w Polsce. Kobiety nadal mogą korzystać z wysoko rozwiniętych możliwości medycznych, mają dostęp do badań prenatalnych, dzięki którym w razie konieczności mogą podjąć kroki w celu ratowania życia i zdrowia swoich nienarodzonych dzieci.

Warto przypomnieć, że obowiązująca konstytucja, uchwalona w 1997 roku zapewnia ochronę życia (art. 38), poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dyskryminacją (art. 32).

Dobra zmiana prawa wpłynęła również pozytywnie na postawę społeczną. Niemniej cały czas potrzebna jest pozytywna edukacja afirmująca życie oraz realna pomoc dla rodzin borykających się z trudami codzienności wychowywania dzieci z niepełnosprawnością. Prawo do życia niezależnie od diagnozy przynależne jest każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Misją stowarzyszenia działającego od 1999 r. jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

kp/PSOŻC

Karolina Podlewska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao