Już 64 lata trwa jasnogórska modlitwa za papieży

Już od 64 lat trwa jasnogórska modlitwa za papieży. 6 listopada 1958 r. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej odprawiona została pierwsza Msza św. w intencji następcy św. Piotra. Prosił o nią Jan XXIII w słowach skierowanych do kard. Wyszyńskiego: „spraw, aby wiele modlono się za mnie przed waszą Matką Bożą, dodając, by było to także błaganie o pokój i pomyślność wszystkich narodów”. Jasna Góra na tę papieską prośbę odpowiedziała codzienną Eucharystią.

Paulini podkreślają, że każdego dnia wiernie stają do ołtarza, aby wspierać Ojca Świętego w jego misji i trudnej posłudze. Msze św. były celebrowane za pontyfikatów: Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI, a obecnie są także odprawiane za papieża Franciszka.

Msza św. za papieża sprawowana jest każdego dnia w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 18.30.

Matka Boża Jasnogórska nazywana jest „Madonna di Papa” i to nie tylko ze względu na papieża z Polski, który rozsławił na świecie kult jasnogórskiej Bogurodzicy. W 1979 r. Jan Paweł II powiedział do paulinów w Watykanie, że „on tutaj Jasnej Góry nie przeniósł, ale ją tu zastał”.

W 1904 r. Pius X ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej, a gdy w 1909 r. skradziono korony, papież ofiarował nowe diademy wykonane w Watykanie. Pius XI zabrał do Rzymu kopię Cudownego Obrazu, a Pius XII w 1953 r. zgodził się na otwarcie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

Także Jan XXIII miał szczególne związki z Jasną Górą. Zanim został wybrany na stolicę św. Piotra, kilka razy odwiedził Polskę. Szczególnie wspominał swoje pielgrzymowanie na Jasną Górę z 17 sierpnia 1929 r. W jasnogórskiej księdze pamiątkowej napisał wtedy: „Niech będzie pokój w mocy Twojej, Królowo Polski, i obfitość w wieżycach Twoich”. W 1962 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przekazał mu kopię jasnogórskiej Ikony.

Przed Cudownym Obrazem podczas każdej z sześciu pielgrzymek modlił się Jan Paweł II, tak uczynił kolejny urzędujący papież Benedykt XVI, który przybył do Częstochowy w 2006 r. W 2016 r. sanktuarium nawiedził papież Franciszek.

it / Jasna Góra
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama