Wniebowstąpienie Pańskie: jak przemienić codzienność w Nowe Jeruzalem?

Na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego proponujemy rozważanie przygotowane przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie

Komentarz wideo: 

 

  1. Pozostańcie w mieście

 

Jerozolima – miasto Zmartwychwstania!

Miasto ich najtrudniejszej próby i łez nawrócenia.

Miasto z pustym grobem, który będzie zawsze przypominał, że On żyje.

W sercach uczniów pozostaje obietnica - On nie zostawi ich samych, pośle im swojego Ducha, a kiedyś przyjdzie po nich w chwale.

Jedno jest pewne: przyjdzie tak samo realnie, jak widzieli Go wstępującego do nieba.

 

Czy ufam, że spełni się wszystko, co On powiedział?

 

  1. Ja jestem z wami

 

Jego obecność jest żywa i realna.

Czasami myślimy, że Pan Bóg hojnie przemawia tylko w szczególnych warunkach - w kościele, na rekolekcjach. Jednak On mówi przede wszystkim w naszej codzienności.

 

„Pracowałem przez cały dzień, więc teraz przeczytam chociaż kawałek Pisma Świętego” - taka postawa tylko z pozoru wydaje się właściwa. Nieopatrznie przeciwstawiamy sobie dwie wartości: życie duchowe i codzienne zajęcia. Tak jakby Bóg był z nami tylko w modlitwach, a w naszej pracy już nie.

 

Jak postrzegam moje codzienne sprawy – są dla mnie przeszkodą czy okazją do nawiązywania kontaktu z Bogiem?

 

  1. Będziecie przyobleczeni mocą z wysoka

 

Cokolwiek się wydarza - dobrego lub złego - Bóg chce, żebyśmy się z tym zmierzyli, niezależnie od tego, czy wydaje się to sensowne czy nie.

Trzeba się zmagać i pytać Boga, co nam mówi w tej, a nie innej rzeczywistości.

Żyjemy naprawdę, gdy bierzemy udział w życiu, a nie jesteśmy jedynie obserwatorami „z ławki rezerwowych”.

 

Uroczystość Wniebowstąpienia pokazuje, że w Bogu niebo i ziemia są zjednoczone!

 

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie - Kraków

Family News Service

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao