O czas, cierpliwość, mądrość i odwagę... pomódl się za swojego tatę!

Ojciec towarzyszy nam niemal we wszystkich momentach życia. To on jest pierwszym mężczyzną, którego kochamy, obserwujemy. Tata jest dla nas wzorem męskości, który otacza opieką i bezpieczeństwem całą rodzinę.

Obchodzimy dziś Dzień Ojca, a pamięć o naszych rodzicach to postawa prawdziwie chrześcijańska. Modlitwa za ojca to wypełnianie przykazania o czci dla rodziców.

Dzień Ojca to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie o modlitewnym wsparciu dla naszych tatusiów na ziemi.

Propozycja modlitwy za ojców:

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom i młodym, i starym. Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.

Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo ojciec” będzie zawsze dla niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko. Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które według nich nie spełniły ich nadziei.

Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze. Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.

Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą).

Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości (i niewyczerpanym doświadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim ojcom i młodym, i starym. Amen. 

To również dzień, w którym szczególnie mocno warto podziękować Bogu za Jego ojcowską miłość, którą nas obdarza.

Modlitwa do Boga Ojca

Ojcze Niebieski, który stworzyłeś Niebo i Ziemię, ludzi i Aniołów i który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twym dzieckiem.

Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie. Że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim.

Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje. Daję Ci Panie siebie, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał i pokochał jako Ojca.

Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz. Amen.

Za co chciałbyś/chciałabyś podziękować dzisiaj swojemu tacie?  A może jest to odpowiedni czas, aby powiedzieć „dziękuję” Bogu Ojcu za ziemskiego ojca?

Wśród świętych jest wielu wspaniałych mężczyzn, do których warto się uciekać i modlić. Chociażby św. Józef, którego ojcostwo wyraziło się w tym, że uczynił ze swojego życia służbę, składając całkowity dar z siebie, ze swojej pracy. W modlitwie wstawienniczej czy Litanii do św. Józefa warto poprosić, aby nasi ojcowie stawali się głowami rodzin na jego wzór.

Modlitwa do św. Józefa za mężczyzn

Św. Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny, powierzamy Twojej opiece nasze rodziny, w sposób szczególny mężczyzn: ojców, mężów, synów i braci; wszystkich mężczyzn, z którymi jesteśmy związani.

Daj im męską odwagę, dzięki której potrafiliby szanować i bronić swoje matki, żony, córki i siostry. Wyproś dla nich serca wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, kochali miłością bezinteresowną, współczującą i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie w darze. Otocz swoją szczególną pieczą mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Św. Józefie, wejrzyj na ojców, mężów, synów i braci naznaczonych ułomnością, która degraduje ich męską siłę i czyni nieodpowiedzialnymi za siebie i powierzonych im bliskich. Niech pokonują pokusę zamykania się w sobie, posługiwania się przemocą; niech podejmują wysiłek naprawienia wyrządzonych krzywd.

Źródło: Modlitwy z aplikacji Pismo Święte

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao