• Posłuchaj Jana Pawła II

Chcesz poznać encykliki św. Jana Pawła II? Wystarczą trzy minuty

Tło historyczne, kontekst społeczny, najważniejsze tezy i cytaty. Wystarczy kilka minut, by zapoznać się z głównymi tezami papieskiego nauczania. Redaktorzy serwisu Opoka przygotowali omówienie czternastu papieskich encyklik. Pierwsza z nich to „Redemptor hominis”.

„Posłuchaj Jana Pawła II” – pod takim hasłem ruszyła inicjatywa redaktorów portalu Opoka, której celem jest przybliżenie nauczania papieża Polaka. Co tydzień na łamach serwisu prezentowana będzie jeden z 14 papieskich dokumentów, które powstały w czasie pontyfikatu św. Jana Pawła II. „Nauczanie polskiego papieża jest jak studnia bez dna, z której można czerpać bez końca. Warto dziś nie tylko maszerować w obronie jego czci, ale także wsłuchać się w to, co ma nam do powiedzenia” – zwraca uwagę ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny portalu Opoka.

Pierwszą z omawianych encyklik jest „Redemptor hominis”. „W czasie, gdy w Kościele z ogromną siłą rozwijały się nurty społeczno-polityczne, takie jak teologia wyzwolenia, Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice przedstawił prawdziwy program wyzwolenia człowieka, który rozpoczyna się od ludzkiego serca, a nie od realizacji liberalnych postulatów socjologicznych” – zauważa Maciej Górnicki, redaktor serwisu Opoka. „W pierwszym rozdziale encykliki Papież wskazuje wyraźnie, że jasne są dla niego zarówno problemy, jak i nadzieje Kościoła w drugiej połowie XX wieku – po Soborze Watykańskim II. Pisze o wstrząsach społecznych zachodzących w tym okresie, o roli Kościoła w społeczeństwie, o konieczności ewangelizacji i wychodzenia na zewnątrz, o kolegialności w zarządzaniu Kościołem, o ekumenizmie, jednocześnie jednak przedstawia program, który wiedzie nas do fundamentów chrześcijańskiej wiary. Tym programem jest powrót do Chrystusa-Odkupiciela” – dodaje.

Pełne omówienie encykliki wraz z głównymi tezami i tłem historyczno-społecznym dostępne jest TU >> W przygotowaniu redakcyjnym są kolejne papieskie dokumenty poświęcone m.in. Bożemu Miłosierdziu, Duchowi Świętemu, Maryi, obronie życia, sprawom społecznym, nauczaniu moralnemu Kościoła, posłannictwu misyjnemu, Eucharystii czy ekumenizmowi. Na łamach portalu będą publikowane raz w tygodniu. Wszystkie papieskie dokumenty dostępne są także w wersji audio TU >>.

Prof. o. Jarosław Kupczak OP, wykładowca na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie tłumaczy, dlaczego w czasach moralnego chaosu, warto sięgać do nauczania św. Jana Pawła II zawartego w encyklikach. „Powinniśmy do nich często sięgać. Dotyczy to nie tylko biskupów, księży czy teologów, ale każdego wierzącego człowieka, który w czasach, które papież Benedykt XVI nazwał dyktaturą relatywizmu, szuka prawdy” – mówi dominikanin. „Mogą one służyć modlitwie i medytacji. Dzięki słuchaniu, czytaniu i rozmyślaniu nad papieskimi dokumentami na nowo podejmujemy dialog ze św. Janem Pawłem II, na nowo włączamy się w to wielkie dzieło jego pontyfikatu i żywy nurt wiary Kościoła” – podkreśla.

Dominikanin zwraca uwagę, że najistotniejszym powodem, dla którego warto sięgnąć do papieskiego nauczania, jest ukazane w nich źródło naszej wiary – nauka Chrystusa. „Żyjemy w kulturze chaosu, zacierania rozróżnienia między prawdą i fałszem, dobrem i złem, pięknem i brzydotą. To zamieszanie prowadzi współczesnego człowieka do dezorientacji i zatracenia punktów odniesienia. Także wobec różnych sprzecznych opinii i wypowiedzi także nierzadko przez ludzi Kościoła: biskupów i kapłanów, osoby wierzące nie zawsze wiedzą, na jakich prawdach oprzeć swoje życie i jak postępować. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni redaktorom serwisu Opoka za udostępnienie zarówno testów, jak i zapisów audio papieskich encyklik, które w jasny i przejrzysty sposób ukazują nam źródło naszej wiary, jakim jest Chrystus” – dodaje.  
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama