Encykliki św. Jana Pawła II na Opoce teraz także do odsłuchania

W czasie swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II wydał czternaście encyklik. Wszystkie można znaleźć na portalu Opoka – teraz także w wersji audio.

Pierwszą encykliką papieża Polaka jest „Redemptor hominis”, która ukazała się w marcu 1979 roku. Jan Paweł II wspomina w niej chwilę wyboru na stolicę Piotrową i zarysowuje program swojego pontyfikatu. Pisze też o drodze, którą powinien kroczyć Kościół.

Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia” – czytamy w encyklice.

Kolejne encykliki Jana Pawła II poświęcone są m.in. Duchowi Świętemu, Maryi, miłosierdziu Bożemu, obronie życia, sprawom społecznym, nauczaniu moralnemu Kościoła, posłannictwu misyjnemu czy ekumenizmowi.

Ostatnia z nich – „Ecclesia de Eucharistia” – ukazała się w kwietniu 2003 roku. Ojciec Święty przypominał w niej m.in., że „Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego”.

Teraz, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Paulinianum, wszystkie encykliki św. Jana Pawła II są dostępne na portalu Opoka także w wersji audio. By je odsłuchać wystarczy wejść na opoka.org.pl/Encykliki-audio lub wybrać jeden z linków poniżej.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao