Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań o korzystaniu z mediów w służbie powołaniom

Korzystanie z mediów w służbie powołaniom było głównym tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Polsce. Spotkanie miało miejsce od 17 do 19 lutego w Warszawie. Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań.

W Krajowej Kongregacja Duszpasterstwa Powołań w Polsce uczestniczyło blisko 120 osób reprezentujących duszpasterstwo powołań w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach zakonnych żeńskich i męskich.

Gościem pierwszego dnia obrad był bp Grzegorz Suchodolski, który omówił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, ze szczególnym uwzględnieniem obecności tematyki powołaniowej na tym wielkim spotkaniu młodych. Zachęcił wszystkich do towarzyszenia młodym w odkrywaniu powołania podczas spotkań młodych w diecezjach, polskiej młodzieży pielgrzymującej do Lizbony.

Drugi i trzeci dzień kongregacji poświęcony był tematyce powołań w mediach. O wizerunku Kościoła, wiary i powołań w świecie mediów mówił ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Temat wpływu mediów na życie i odkrywanie powołania współczesnej młodzieży przedstawiła prof. Monika Przybysz z UKSW. Sobotniej Mszy Świętej przewodniczył bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Wskazał on na konieczność używania środków ubogich i bogatych w trosce o powołania. Środki ubogie, ale podstawowe to modlitwa, osobiste świadectwo i ofiara, a bogate to m.in. wykorzystanie mediów do duszpasterstwa powołań.

W sobotni wieczór o. Łukasz Woś OP przedstawił zebranym zrobiony przez siebie film pt. „Nowicjusz”. Po prezentacji filmu odbyła się dyskusja na temat tworzenia filmów i programów o tematyce powołaniowej.

Na niedzielę zaplanowano spotkanie z o. Michałem Leganem OSPPE, dyrektorem programów katolickich w TVP. Kongregację zakończyła Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

Podczas tych trzech dni było wiele okazji do wymiany doświadczeń z działania ośrodków i duszpasterstw powołaniowych. Zaplanowano też wspólne działania m.in. Tydzień Modlitwo o Powołania (30 kwietnia – 6 maja), Pielgrzymkę rodzin i przyjaciół powołanych na Jasną Górę (13 maja). Dokonano wyboru nowego składu Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, zaproponował też stworzenie specjalnego kierunku studiów w zakresie teologii powołań.

AP/Krajowa Rada Duszp. Powołań

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama