Matura: najpopularniejsze przedmioty to angielski, matematyka i geografia

Język angielski to najczęściej wybierany przez tegorocznych maturzystów przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu wśród maturzystów z liceów jest matematyka, a wśród maturzystów z techników geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby skorzystać z tego prawa trzeba było do 20 kwietnia złożyć wniosek w tej sprawie. Według CKE zrobiło tak w tym roku 782 maturzystów (0,7 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych). Nie będą oni zdawać w tym roku żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 121,3 tys., czyli 76,6 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 49,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów, czyli 31,3 proc. Na miejscu trzecim jest język polski – chce go zdawać 42,9 tys. absolwentów liceów (27,1 proc.). Na czwartym miejscu jest biologia – 37,7 tys. absolwentów (23,8 proc.), na piątym – geografia – 33,7 tys. (21,3 proc.), na szóstym – chemia – 21,6 tys. (13,7 proc.), na siódmym – historia – 13,6 tys. (8,6 proc.), na ósmym – fizyka – 12 tys. (7,6 proc.), a na dziewiątym wiedza o społeczeństwie – 11,9 tys. (7,5 proc.).

Informatykę chce zdawać 5,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów, język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 2,8 tys., historię sztuki – 2,1 tys., filozofię – 1,2 tys., język rosyjski na poziomie rozszerzonym – 1 tys. Deklarację zdawania języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym złożyło 949 tegorocznych absolwentów liceów, języka francuskiego na poziomie rozszerzonym – 525, języka włoskiego na poziomie rozszerzonym – 270, historii muzyki – 251, języka łacińskiego i kultury antycznej – 148, języka kaszubskiego – 15, a języka łemkowskiego – 2.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych deklarację zdawania języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym złożyło 31, języka ukraińskiego 29, a języka litewskiego 18.

Wśród tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 74,4 tys., czyli 65,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się geografia. Chce ją zdawać 29,8 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych, czyli 26,2 proc. Na miejscu trzecim jest matematyka – chce ją zdawać 27,6 tys. absolwentów techników i szkół branżowych (24,3 proc.). Na czwartym miejscu – język polski – 13,4 tys. absolwentów (11,7 proc.), na piątym – biologia – 9 tys. (7,9 proc.), na szóstym – fizyka – 6,2 tys. (5,4 proc.), na siódmym – informatyka – 5,3 tys. (4,6 proc.), na ósmym – historia – 4,5 tys. (3,9 proc.), na dziewiątym – wiedza o społeczeństwie – 4,1 tys. (3,6 proc.), a na dziesiątym – chemia – 2,5 tys. (2,2 proc.).

Historię sztuki chce zdawać 1,6 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia, język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 1,3 tys., język rosyjski na poziomie rozszerzonym – 1,1 tys., filozofię – 588, język hiszpański na poziomie rozszerzonym – 129, język włoski na poziomie rozszerzonym – 77, język francuski na poziomie rozszerzonym – 62, historię muzyki – 62, język łaciński i historię antyczną – 30, język kaszubski – 4. Jeśli chodzi o języki mniejszości narodowych język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać 28 absolwentów, a język litewski – 2.

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Logo PAPZamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama