Stop drwinom z Madonny i godziny śmierci papieża! Są wieści o bluźnierczym patomarketingu

W warszawskiej restauracji „Madonna”, znajdują się liczne obrazy znieważające wizerunki Matki Boskiej i Jezusa. Maryja jest przedstawiana w kontekstach seksualnych oraz wulgarnych. Instytut Ordo Iuris przygotował apel przeciwko wykorzystywaniu w ramach akcji marketingowych chrześcijańskich symboli w profanującej formie.

Ordo Iuris wskazuje na liczne akty wandalizmu wobec krzyży, kapliczek czy kościołów a także ataki na duchownych i wiernych. Instytut poinformował, że tego typu akty są w dużej mierze konsekwencją akcji „patomarketingowych”, obrażających wiarę dla uzyskania korzyści materialnych.

Instytut podkreśla, że jednym z najwydatniejszych przejawów tego typu działań jest uruchomiona niedawno w Warszawie restauracja „Madonna”.

„W tę pożałowania godną tendencję wpisuje się otwarta w listopadzie w centrum Warszawy restauracja „Madonna”, której wystrój jest jednym wielkim wyszydzeniem chrześcijańskich symboli. Jak wskazuje sama nazwa lokalu, głównym obiektem drwin jego pomysłodawców jest Matka Boża, którą nieustannie ukazuje się w bluźnierczym, seksualnym kontekście. W restauracji znajdują się dziesiątki obrazów Maryi z twarzami celebrytek znanych właśnie z głośnych, w tym seksualnych skandali” – podkreślają autorzy apelu.

Ordo Iuris przypomina też o innych produktach w obraźliwy sposób nawiązujących do katolicyzmu. Przykładem jest figurka „Matki Boskiej Tęczowej”, gdzie Maryja została umieszczona w barwach ruchu LGBT, a także oferowane w internecie figurki „potwornego papieża”, znieważające Jana Pawła II. Ich cena to 21,37 zł, co jest drwiną z godziny śmierci papieża.

„Powyższe działania, które sprowadzają się do opierania prowadzenia działalności gospodarczej na krzywdzie wyszydzanych chrześcijan, uważamy za godne potępienia. Dlatego też wzywamy wszystkich ludzi, którym drogie są nie tylko chrześcijańskie wartości, ale cenią również wolność/prawo człowieka do poszanowania jego religii, do sprzeciwu przeciw wykorzystywaniu w kampaniach marketingowych podmiotów wyszydzających chrześcijańską wiarę i przedmioty kultu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę wszystkim marketingowcom, aby w swoich przyszłych działaniach powstrzymali się od obrażania uczuć i wrażliwości ludzi wierzących co zresztą jest w Polsce zagrożone sankcją karną” – podsumowuje Instytut.

Źródło: ordoiuris.pl

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama