Polityka powinna być powołaniem do miłości bliźniego. Rada Stała KEP o Synodzie, wojnie w Ukrainie i jesiennych wyborach do parlamentu

Synod Biskupów i końcowy dokument europejskiego spotkania synodalnego, wojna w Ukrainie oraz przygotowania do jesiennych wyborów do parlamentu były głównymi tematami spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradowali 2 maja, w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na Jasnej Górze.

Biskupi podczas obrad Rady Stałej zapoznali się z dokumentem końcowym europejskiego spotkania synodalnego, które odbyło się na początku lutego w Pradze. „Jest on zbiorem spostrzeżeń, jakie lokalne wspólnoty kościelne naszego kontynentu zdobyły dzięki procesowi synodalnemu. Ukazuje również napięcia i pytania, z jakimi borykają się Kościoły lokalne w Europie. Jest zachętą do spojrzenia na Kościół na naszym kontynencie w jego różnorodności, poczynając od wielkich tradycji łacińskich i wschodnich, które go tworzą, aż po słuchanie siebie nawzajem na poziomie lokalnym, które uczy nas, że możemy być zjednoczeni w różnorodności” – napisali.

Kolejnym tematem spotkania była tocząca się w Ukrainie wojna. Członkowie Rady Stałej ponowili apel o modlitwę w intencji zakończenia działań wojennych oraz o pokój dla umęczonego narodu ukraińskiego. Poprosili również o „nieustanne wsparcie dla wszystkich potrzebujących i dotkniętych skutkami tej wojny”. Wyrazili także podziękowania Caritas Polska, Caritas diecezjalnym oraz innym katolickim organizacjom pomocowym „za podjęty trud i wysiłek na rzecz naszych braci, będących ofiarami tej bezsensownej wojny”.

Biskupi przeanalizowali w czasie obrad realizację programu duszpasterskiego na bieżący rok, który przeżywany jest pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wskazali, że „pogłębiający się kryzys wiary, a także towarzysząca mu sekularyzacja i materializm życia, są dzisiaj dla wspólnoty Kościoła ogromnym wyzwaniem. Powodują one wzrost obojętności wiernych, rodzą także kryzys wszelkich autorytetów i poddają w wątpliwość system wartości, na którym Polska, Europa i świat zachodni zostały zbudowane”.

Członkowie Rady Stałej odnieśli się również do jesiennych wyborów do parlamentu. „W czasach, gdy polityczna rywalizacja postrzegana bywa jako bezwzględna gra o władzę, biskupi przypominają, że zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, polityka, w swej najgłębszej istocie, powinna być powołaniem do miłości bliźniego, która wyraża się w służbie na rzecz prawa do życia, ludzkiej godności, wolności, sprawiedliwości, solidarności i praw rodziny” – napisali w komunikacie. Biskupi zaapelowali o dialog społeczny i szukanie prawdziwego dobra naszej Ojczyzny. Zwrócili się także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej o powstrzymanie się od instrumentalizowania Kościoła.

BP KEP

Na kolejnej stronie publikujemy pełny tekst komunikatu.

« 1 2 »

reklama

reklama

reklama