Uczył: „solidarność to więź”. Jest decyzja radnych. Błogosławiony patronem miasta w 2024r.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko będzie patronem 2024 roku w Białymstoku - zdecydowali w poniedziałek jednogłośnie miejscy radni, przyjmując stanowisko w tej sprawie. W przyszłym roku przypada 40. rocznica męczeńskiej śmierci duchownego. O przyjęcie stosownego stanowiska wystąpiła podlaska „Solidarność”.

„Życie i śmierć księdza Popiełuszki jest nieustanną inspiracją do działania na rzecz prawdy, sprawiedliwości i solidarności społecznej. Wspólnie oddajmy hołd temu wielkiemu synowi Polski, który swoją ofiarą ukazał, że warto być wiernym ideałom, nawet w obliczu największych trudności. Niech jego dziedzictwo będzie zawsze źródłem siły dla naszej społeczności i kraju” – napisali radni w przyjętym stanowisku.

Dyskusji radnych przed głosowaniem nie było. Pomysłodawcą upamiętnienia są działacze podlaskiej Solidarności, w ich imieniu głos na sesji zabrał przewodniczący zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski.

„Myślę, że nikomu nie muszę uzasadniać tego wniosku, bo postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko jest nam wszystkim bardzo znana” – mówił.

Poinformował, że do władz krajowych związku wystąpił z wnioskiem, by te zwróciły się do marszałka Sejmu o ustanowienie 2024 roku rokiem Jerzego Popiełuszki w kraju.

W centrum Białegostoku stoi pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. Mozolewski dziękował władzom miasta za sfinansowanie renowacji monumentu; prace mają zakończyć się na wiosnę przyszłego roku.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko to trzeci patron 2024 roku w Białymstoku. Wcześniej radni przyjęli stanowiska, że będą to: Unia Europejska i zasłużony dla białostockiej oświaty ksiądz dr Stanisław Hałko.


Źródła: tysol.pl, portalsamorzadowy.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama