Abp Gądecki: chrzest Mieszka I był najważniejszym wydarzenie w dziejach Polski

„Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, ale jest, bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż do dziś kształtuje nasze losy i każdego z nas, Polaków” – mówił w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 1058. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę.

W homilii przypomniał, że 14 kwietnia obchodzimy kolejną rocznicę chrztu Polski. „Tego dnia, kierując się osobistą wiarą, katechumen Mieszko I przyjął w 966 roku chrzest. Książę Polan podjął najważniejszą decyzję dla całych dziejów Polski, wprowadzając swoich poddanych w świat kultury łacińskiej i wspólnotę ludów chrześcijańskich” – zaznaczył abp Gądecki.

Podkreślił, że data chrztu Polski jest datą przełomową. Wskazał, że Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.

„Chrzest Mieszka odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku i to właśnie wtedy narodziła się Polska, narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego sposobu życia, narodziła się dla świata, wychodząc z epoki prehistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy, narodziła się dla siebie jako wspólnota narodowa i polityczna. Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość” – stwierdził abp Gądecki.

Metropolita poznański zwrócił uwagę, że dopełnieniem przyjęcia chrztu było oddanie przez Mieszka I, na mocy dokumentu Dagome iudex z 992 r., swego państwa pod opiekę papiestwa. „Dokument okazał się trwały jako drogowskaz polityki władców Polski wobec potęgi i ambicji dominacji ze strony zachodniego sąsiada. Polska oddała się w opiekę autorytetu w łacińskiej Europie, jakim była Stolica święta. Od początku Kościół na ziemi piastowskiej i całej, polskiej związał się z Rzymem, nie tylko jako stolicą Piotra, ale i ośrodkiem kultury. Stąd kultura polska posiada znamiona zachodnioeuropejskie” – zaznaczył ks. arcybiskup. Zauważył, że „każde pokolenie jest zapraszane do przyswojenia sobie tradycji, wartości, jakie zostały mu przekazane, tak by otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w nowych okolicznościach”.

Metropolita poznański przekonywał, że „potrzebujemy kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa. Jesteśmy zachęcani do obrony życia ludzkiego, rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o autentyczną wolność”.

Przypomniał, że w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem ograniczającym prawo do życia dzieci nienarodzonych, przewodniczący abp Tadeusz Wojda KEP zachęca dzisiaj do modlitwy w tej intencji.

„Jeśli nie zaangażujemy się całym sercem w tę sprawę, to istnieje niebezpieczeństwo, że Polacy, którzy w obliczu ogromnych tragedii dawali świadectwo odwagi i wierności Chrystusowi, w chwili mniej dramatycznej osłabią swoją radość z przynależności do owczarni Chrystusa” – stwierdził abp Gądecki.

Na koniec Mszy św. wierni odmówili modlitwę o obronę życia ludzkiego, napisaną przez św. Jana Pawła II.

Abp Gądecki zaapelował też o liczny udział w Marszu dla życia, który odbędzie się w Poznaniu 26 maja br. Za datę chrztu Mieszka I przyjmuje się dzień 14 kwietnia 966 r. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem ceremonie takie odbywały się w Wielką Sobotę. Miejsce nie zostało jak dotąd ustalone. Historycy wymieniają Gniezno, Poznań, a także takie miasta jak np. Ratyzbonę lub Kolonię. Akt ten zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa polskiego i jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. W zgodnej opinii historyków bez tego aktu Polski jako suwerennego organizmu państwowego nie dałoby się utrzymać.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama