Indonezja: polityk pomaga biskupom w refleksji nad korupcją

Trwa obfitujące w niecodziennych gości spotkanie biskupów indonezyjskich.

Skupić się na korupcji jako na źle moralnym i grzechu społecznym, na który wspólnoty religijne powinny zdecydowanie odpowiedzieć, to temat trwającego w tych dniach spotkania biskupów indonezyjskich.

Jako że poruszane zagadnienie dotyka kwestii obecnych także w życiu politycznym kraju, do zabrania głosu zaproszono jedynego katolika w miejscowym rządzie, Ignasiusa Jonana, który pełni urząd ministra ds. energii i surowców naturalnych. Postrzega się go jako człowieka uczciwego oraz pełnego samokontroli wśród indonezyjskich elit. Przed biskupami przemawiał także inny świecki, Alexander Marwata, będący jednym z pięciu przewodniczących Komisji ds. wyplenienia korupcji. Całe spotkanie zakończy się 10 listopada.

tm/ rv, fides
« 1 »

reklama

reklama

reklama