Kard. Parolin na Konferencji Klimatycznej ONZ: trzeba żyć skromniej

Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę do realizacji porozumień klimatycznych z Paryża – podkreśla kard. Pietro Parolin. Stoi on na czele watykańskiej delegacji na trwającej w marokańskim mieście Marrakesz konferencji ONZ.

Rozmawiając z dziennikarzami watykański sekretarz stanu zastrzegł, że rolą Kościoła nie jest rozstrzyganie o kwestiach technicznych, lecz uwrażliwianie na samą problematykę i wskazywanie jej wymiaru moralnego. W tym względzie bardzo ważny jest wkład ekologicznej encykliki Papieża Franciszka – podkreśla kard. Parolin.

„Porozumienia z Paryża są bardzo ważne. Pokazują one, że wspólnota międzynarodowa zdała sobie sprawę z tego problemu i chce reagować. Stąd też znaczenie obecnej, pierwszej po Paryżu konferencji w Marrakeszu, na której jest mowa konkretnie o realizacji tych porozumień. Kościół chce towarzyszyć w tej tak ważnej fazie. Nalega, by porozumienia te były realizowane wspólnie. Nie wystarczy, że poszczególne państwa zrobią, co do nich należy. Trzeba wspólnego działania. Ponadto Stolica Apostolska przypomina, że nie wystarczą też rozwiązania czysto techniczne, bo problem jest natury moralnej. Niezbędna jest, jak to podkreśla Papież, zmiana stylu życia. Potrzebne jest nawrócenie. Trzeba żyć skromniej” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Pietro Parolin.

kb/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama