Grodno: obchody 430. rocznicy śmierci króla Stefana Batorego

W grodzieńskiej katedrze św. Franciszka Ksawerego 4 grudnia b.r. uroczystą Mszą uczczono 430 rocznicę śmierci Stefana Batorego.

Król Stefany Batory, uznawany za jednego z najwybitniejszych władców Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odszedł do wieczności 12 grudnia 1586 r. w Grodnie. Na Eucharystii, którą uczczono jego rocznicę śmierci, zgromadzili się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i miejscowych władz, miłośnicy historii i tradycji oraz liczni mieszkańcy miasta i goście z zagranicy.

Mszy św. z udziałem asysty husarskiej przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. W kazaniu przybliżył postać króla Stefana Batorego zaznaczając, że jest on szczególnie drogi Grodnianom, gdyż życie tego wybitnego monarchy jest nierozerwalnie związane z tym pięknym miastem nad Niemnem.

„Wspominamy i zanosimy do Pana Boga nasze modlitwy za człowieka, który nie tylko zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej, ale z racji swego pochodzenia oraz dzięki mądrej, dalekowzrocznej polityce, jaką prowadził, stał się symbolem historycznej wspólnoty losów różnych państw i narodów naszego kontynentu” – dodał bp Kaszkiewicz.

Hierarcha apelował, aby ta podniosła uroczystość przyczyniła się do jeszcze większego pokoju i zgody między narodami, aby wspólnie budować przyjazne relacje przez umiejętne prowadzenie dialogu.

Mimo tego, że minęło już kilka stuleci od śmierci Stefana Batorego, jego ślady są widoczne także dzisiaj w Grodnie. Jedna z ulic jest nazwana jego imieniem, a zabytkowa świątynia w centrum miasta, obecna katedra grodzieńska, została ufundowana przez tego króla Polski.

ks. Jerzy Martinowicz, Białoruś /rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao