Białoruś: abp T. Kondrusiewicz krytykuje władze za zaniżanie liczby aktywnych katolików

Zaniepokojenie z powodu zaniżania przez władze liczby wiernych, którzy uczestniczyli w obrzędach Bożego Narodzenia i Wielkiego Tygodnia, wyraził metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz.

W liście otwartym na ręce ministra spraw wewnętrznych Białorusi Ihara Szuniewicza zwrócił uwagę, że owo sztuczne – według niego – pomniejszanie liczby aktywnych wierzących jest tendencją, rozpoczętą w 2011 i nasilającą się z każdym kolejnym rokiem.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi zauważył, że na oficjalnej stronie MSW podano, jakoby w nabożeństwach z okazji Bożego Narodzenia na Białorusi wzięło udział w tym roku ok. 40 tys. osób, „co nie odpowiada rzeczywistości”. Zdaniem autora listu liczba ta „jest jawnie zaniżona, o czym świadczą dane miast Mińska i Grodna, nie mówiąc o innych parafiach, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie”.

W samym tylko Mińsku w uroczystościach bożonarodzeniowych minionego roku uczestniczyło ok. 11 tysięcy wiernych, w Grodnie 13 tysięcy, a w Lidzie ok. 6 tysięcy - napisał arcybiskup. Zaznaczył, że tylko w tych trzech miastach w obrzędach świątecznych wzięło udział mniej więcej 75 proc. tych danych, jakie przedstawiło MSW. A ilu wiernych przyszło na Msze i nabożeństwa w takich miastach jak Oszmiany, Wyłkowysk, Brasław, Postawy, Baranowicze, Brześć i inne? – zapytał retorycznie metropolita mińsko-mohylewski.

Jednocześnie przypomniał, że – zgodnie z praktyką istniejącą w Kościele katolickim – dane statystyczne dotyczące udziału wiernych w obrzędach Bożego Narodzenia i Wielkiego Tygodnia opierają się na wynikach uczestnictwa w nabożeństwach dziennych i nocnych, gdyż nie wszyscy parafianie mogą uczestniczyć w uroczystościach nocnych. W tym [2016] roku na nabożeństwa nocne i dzienne w ramach świąt Bożego Narodzenia w Mińsku przyszło ok. 32 tys. osób, w Grodnie – ok. 40 tysięcy i w Lidzie – ok. 20 tysięcy – oświadczył abp Kondrusiewicz. Dodał, że oznacza to, iż rzeczywista liczba uczestników obchodów Bożego Narodzenia w całej Białorusi jest wielokrotnie wyższa od tej, którą zamieszczono na stronie MSW.

Hierarcha wyraził zaniepokojenie narastającą w ostatnich latach tendencją do sztucznego pomniejszania udziału katolików w obrzędach religijnych. Na przykład jeśli na Boże Narodzenie 2011 roku MSW Białorusi podawało liczbę 240 tysięcy uczestników, to w rok później było ich ponoć już tylko 95 tysięcy, w 2013 – 83 i w 2014 – 58 tysięcy.

„Wyrażam nadzieję, że w przyszłości MSW będzie zamieszczało odpowiadającą prawdzie informację na temat udziału wiernych w nabożeństwach katolickich” – zakończył swój list otwarty przewodniczący episkopatu białoruskiego.

kg (KAI/catholic.by / Mińsk
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama