Szwajcaria: Caritas przeciw nierównościom społecznym

Ponad pół miliona osób mieszkających w Szwajcarii dotkniętych jest ubóstwem. Te niepokojące dane przedstawiła tamtejsza Caritas w swoim dorocznym raporcie.

Raport szwajcarskiej Caritas obejmuje ludzi, którym dochody i zasiłki nie wystarczają na zapewnienie utrzymania na minimalnym poziomie. Łączy się to często z brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wysokim poziomem bezrobocia.

Według przedstawionych danych, w roku 2015 każdego miesiąca prawo do zasiłku dla bezrobotnych traciło w Szwajcarii ponad 3 tys. osób, co daje łącznie w skali roku ponad 38 tys. Jest to najwyższa liczba, którą zanotowano w ostatnich 10 latach. Wzrastały również dysproporcje społeczne.

Caritas zwraca uwagę na złą dystrybucję przychodów w państwie, co generuje wzrost nierówności. Według raportu 10 proc. najbogatszych ludzi w kraju przejmuje jedną trzecią wszystkich dochodów obywateli, podczas gdy 10 proc. najbiedniejszych dzieli zaledwie nieco ponad 3 proc. tej kwoty.

Podkreśla się również wprowadzone cięcia budżetowe, które dotyczą na przykład szkolnictwa. Nauka jest obowiązkowa, ale wzrost kosztów materiałów i pomocy szkolnych coraz dotkliwiej obciąża budżety rodziców.

lg/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama