Łotwa: nowy żeński klasztor ewangelicko-luterański

Na Łotwie powstaje żeński klasztor. Może zaskakiwać fakt, że chodzi tu o placówkę należącą do Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Miejsce to ma ma być też swego rodzaju celem pielgrzymek.

Wspólnotę zakonną stworzyły już w 2009 r. trzy kobiety: siostry Ksenija, Ilze i Ieva. Zamieszkały one w ofiarowanym Kościołowi gospodarstwie we wsi Sieksāte w Kurlandii, parę kilometrów od lokalnej osobliwości: upiornego opuszczonego blokowiska, będącego niegdyś sowiecką bazą wojskową Skrunda-1.

Inicjatywę od początku wspierał pastor Jānis Bitāns z Lipawy, znany duszpasterz i entuzjasta ekumenizmu. Przypomniał on, że mimo reformacji w luterańskiej tradycji przetrwały, a może raczej odrodziły się wspólnoty o charakterze zakonnym: jedne bardziej czynne, działające podobnie jak katolickie zgromadzenia, inne mające charakter kontemplacyjny. Są takie np. w Niemczech czy Finlandii, gdzie łotewska wspólnota szukała inspiracji.

Mniszki modlą się i pracują w swoim gospodarstwie. Jednocześnie na pobliskim wzgórzu powstaje kościół i klasztor z prawdziwego zdarzenia.

W ubiegłym roku wspólnota otrzymała oficjalną akceptację luterańskiego synodu. Siostry mają nadzieję, że ich dom zacznie przyciągać pielgrzymów i stanie się prawdziwym ośrodkiem duchowości nie tylko dla protestantów.

T. Cieślak, Ryga/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama