300 tys. dzieci-żołnierzy walczy w 23 konfliktach

O zaprzestanie werbowania dzieci-żołnierzy zaapelował Papież Franciszek na Twitterze.

Ojciec Święty podkreślił, że : „godność dzieci trzeba szanować” i zachęcił do modlitwy, „aby na całym świecie wykorzeniono tę formę niewolnictwa, jaką jest werbowanie dzieci-żołnierzy”. 12 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy.

Przy tej okazji przypomniano, że sytuacja najmłodszych wciąż najbardziej dramatyczna jest w Afryce. Bieda, brak dostępu do nauki, a co za tym idzie niemożność znalezienia pracy sprawiają, że tysiące nieletnich (od 7. do 17. roku życia) siłą zaciąganych jest do wojska. Wykorzystywani są do bezpośredniej walki, ale także jako szpiedzy, kucharze, tragarze i niewolnice seksualne. Od 1998 r. dzięki międzynarodowym działaniom udało się uwolnić i przywrócić do normalnego życia ok. 100 tys. dzieci-żołnierzy, mimo to obecni są oni wciąż np. w Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga czy Sudanie Południowym. Działania fundamentalistów pokazują, że dzieci wykorzystuje się coraz częściej jako żywe bomby. Ma to miejsce np. w Nigerii, Somalii czy Iraku. Szacuje się, że obecnie ok. 300 tys. dzieci-żołnierzy walczy w 23 konfliktach.  Kościół od początku stoi na pierwszej linii walki z tym haniebnym procederem, dążąc nie tylko do uwolnienia dzieci-żołnierzy, ale i prowadząc dla nich specjalistyczne ośrodki pomocy, w których mogą odzyskać odebrane im dzieciństwo.

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy po raz pierwszy obchodzono w 2002 r. na pamiątkę wejścia w życie Fakultatywnego Protokołu do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Do Protokołu przystąpiło już ok. 150 krajów, zakazując tym samym udziału osób poniżej 18 lat w konfliktach zbrojnych. Nabór lub wykorzystanie w działaniach zbrojnych dzieci poniżej 15 roku życia uznano za zbrodnię wojenną. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama