Hiszpania: kampania ochrony różnorodności stworzenia

„Jeśli troszczysz się o planetę, to zwalczasz ubóstwo” – pod takim hasłem trwa hiszpańska kampania, która, inspirując się nauczaniem Papieża Franciszka, ma na celu ochronę różnorodności stworzenia.

„Z naszego powodu każdego dnia ginie 150 gatunków” – podkreślają organizatorzy kampanii, którymi są: Caritas, Confer, Iustitia et Pax oraz Manos Unidas.

„Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie już mogło wielbić Boga swoim istnieniem. Nasi przodkowie byli mądrzy. Byli antropologami, naukowcami, astrologami, którzy opierając się na naturze uczyli nas jak żyć, dzielić się, przeżywać kulturę i wizję świata. Na tym polegała duchowość” – mówią organizatorzy kampanii, której celem jest ochrona bogactwa i różnorodności środowiska naturalnego. Niestety, każdego dnia bezpowrotnie ginie 150 gatunków w wyniku działalności człowieka oraz promowania kultury wykluczenia.

Organizatorzy podkreślają zwłaszcza degradację środowiska naturalnego, która ma miejsce „tuż obok nas, w domu, czyli w Hiszpanii” jak np.w regionie Walencji, Murcji czy Granady. Nieodpowiedzialna działalność człowieka prowadzi ostatecznie do głodu, ubóstwa i migracji tysięcy osób, które szukają lepszych warunków życia.

„Musimy uświadomić sobą naszą odpowiedzialność w całym tym procesie. Zachęca nas do tego encyklika Franciszka ‘Laudato si’. Od nas zależy poprawa lub zmiana obecnego stanu rzeczy”, podkreślają organizatorzy kampanii “Jeśli troszczysz się o planetę, to zwalczasz ubóstwo”.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama