Ukraina: w Dnieprze wyznawcy różnych religii modlili się o „zwycięstwo nad agresorem”

W czterech językach: ukraińskim, rosyjskim, hebrajskim i arabskim przedstawiciele chrześcijan, judaizmu i islamu modlili się 3 kwietnia w mieście Dniepr w południowo-wschodniej Ukrainie o „zwycięstwo nad agresorem”.

Uroczystość odbyła się na miejskim Placu Teatralnym na wezwanie Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR). W modlitwach wzięło w niej udział łącznie 8 wspólnot wyznaniowych.

Modłom przewodniczył miejscowy biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) Symeon, mający już duże doświadczenie w organizowaniu tego rodzaju spotkań międzyreligijnych. To właśnie w siedzibie eparchii (diecezji) tego Kościoła odbywają się kilka razy w miesiącu spotkania robocze przedstawicieli różnych religii.

„Dzisiaj każdy Ukrainiec, niezależnie od wyznania, powinien bronić swego kraju i jako człowiek religijny bezpośrednio zdawać się na Boga. Dlatego uzgodniliśmy, że gdy trzeba bronić swego domu, nie może być żadnych nieporozumień, ale musi być tylko jednomyślność i wspólna modlitwa!” – powiedział po wydarzeniu kanclerz kurii eparchialnej UKP PK ks. protojerej Witalij Łopuszański.

Dzięki temu, że spotkanie to odbywało się w niedzielę, mogli w nim uczestniczyć także przedstawiciele społeczności żydowskiej miasta. Ich zwierzchnik i przełożony miejscowej synagogi „Złota Róża” Ołeksandr Fridkis odczytał po hebrajsku modlitwy za żołnierzy poległych w operacji antyterrorystycznej (ATO) i za pomyślność kraju. Specjalnie z myślą o tym wydarzeniu przełożył niektóre teksty modlitw na ukraiński. Dotychczas na Ukrainie nie było takiego modlitewnego jednoczenia się różnych religii, ale wojna wniosła swe poprawki także do dialogu międzyreligijnego, gdyż „ból zawsze jednoczy” – podkreślił żydowski działacz religijny.

Modlitwy o przywrócenie pokoju, zwycięstwo w wojnie i o rozkwit ojczyzny odmawiali też duchowni rzymsko- i greckokatoliccy, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, luteranie i protestanckiej wspólnoty „Dobra Nowina”.

Proboszcz parafii greckokatolickiej ks. Wasyl Kołodij modlił się, aby „zmalała zuchwałość wroga Ukrainy”. Powiedział później, że dialog między różnymi religiami ukazuje w dobrym świetle miasto i cały obwód na tle Ukrainy. „Modlimy się o pokój, jedność i świadczymy przed społeczeństwem, że wszyscy jesteśmy razem: różne wyznania i Kościoły, ale razem modlimy się do jednego Boga, który stworzył niebo i ziemię” – podkreślił kapłan greckokatolicki.

Z kolei imam Edgar Dewlikamow, stojący na czele miejscowej gminy muzułmańskiej, odmówił po arabsku modlitwę o zwycięstwo i pokój na Ukrainie. W rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że chętnie uczestniczy w spotkaniach ludzi wszystkich wyznań, gdyż – jak zapewnił – „z braćmi chrześcijanami łączy nas bardzo wiele projektów i różnych wydarzeń”. Zaznaczył, że modlitwa do Boga o pokój w kraju „jest naszym bezpośrednim obowiązkiem, a każdy modli się tak, jak mówi mu jego religia, gdyż Bóg jest jeden”.

W modłach na Placu Teatralnym wzięli udział liczni mieszkańcy Dniepru, a także rodzice i krewni poległych w działaniach ATO, którzy przyszli tam ze zdjęciami swych dzieci. Ponadto na transparentach umieszczono zdjęcia tych, którzy trafili do niewoli separatystów. Do spotkania modlitewnego dołączyli też aktorzy i cały zespół twórczy miejscowego Dniepropietrowskiego Ukraińskiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki.

Dniepr (po ukr. Dnipro) to prawie od roku nowa nazwa Dniepropietrowska, zmieniona na mocy uchwały Rady Najwyższej Ukrainy z 19 maja 2016 zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 „O potępieniu komunistycznych i narodowo-socjalistycznych (nazistowskich) reżimów totalitarnych na Ukrainie oraz zakazu ich propagandy i symboliki”.

kg (KAI/RISU) / Dniepr

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama