Brazylia: episkopat na rzecz zaginionych dzieci

Episkopat brazylijski włącza się w kampanię na rzecz rejestrowania i poszukiwania zaginionych dzieci. W Brazylii, każdego roku, notuje się około 50 tysięcy zaginionych dzieci.

Istnieje duży procent tych dzieci, których nie udaje się odnaleźć.

Federalna Rada Medycyny przeprowadza na szeroką skalę kampanię także wśród lekarzy tego kraju mającą na celu odnalezienie zaginionych dzieci. Wielu młodych Brazylijczyków pojawia się w gabinetach lekarskich. Stąd też apel wspomnianej instytucji, aby lekarze włączyli się w aktualizowanie w krajowym rejestrze danych o zaginionych dzieciach.

Federalna Rada Medycyny (CFM), prowadząca od 2011 r. rejestr zaginionych dzieci, zwróciła się o pomoc i wsparcie do Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB).

Krajowy rejestr zaginionych dzieci został utworzony w 2010 roku przez brazylijskie ministerstwo sprawiedliwości. Według Federalnej Rady Medycyny spośród zaginionych dzieci nawet jeden procent nie znajduje się we wspomnianym rejestrze.

Federalna Rada Medycyny zwróciła się oficjalnie do episkopatu tego kraju z apelem o włączenie się Kościoła do ogólnokrajowej akcji w rejestrze i ułatwianiu w odnalezieniu zaginionych dzieci. Za pośrednictwem wspólnot Kościoła pojawia się większa szansa na to, aby dotrzeć do jak największej liczby rodziców i krewnych dzieci, aby zgłaszano i rejestrowano ich zaginięcie.

W korespondencji Federalna Rada Medycyny skierowanej do episkopatu wspomina się, że wiele wskazuje na to, iż zaginione dzieci stały się ofiarami niewolniczej pracy, wykorzystywania seksualnego, handlu narządami, nielegalnej adopcji, czy też innych form naruszania praw i degradacji godności osoby ludzkiej.

Przed Kościołem w Brazylii staje kolejne wyzwanie włączenia się w ogólnonarodową akcję poszukiwania zaginionych dzieci.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama