Bułgaria: kard. Sandri na uroczystościach 100 rocznicy objawień fatimskich

Z okazji obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich 1 lipca miał miejsce akt zawierzenia narodu bułgarskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Uroczystość odbyła się w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven, którego kustoszami są franciszkanie z prowincji warszawskiej. Jej honorowym gościem był kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.

W uroczystości wzięli udział nuncjusz apostolski w Bułgarii i Macedoni, abp. Anselmo G. Pecorari, konferencja episkopatu, prowincjał warszawskiej prowincji franciszkanów, o. Wiesław Pyzio OFM Conv, kapłani i siostry zakonne, oraz wielu wiernych z całego kraju.

W homilii podczas Mszy św. kard. Sandri przypomniał, że sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven jest pierwszym i jak do tej pory jedynym na Bałkanach. Nazwał je "pulsującym sercem”, z którego wypływa zaproszenie do nawrócenia i uświęcenia a przesłanie płynące z niego pozostaje zawsze aktualne. W dalszej części swojej homilii.

Kard. Sandri zwrócił uwagę że, aktualność przesłania fatimskiego jest tym bardziej znacząca, gdy ludzkość żyje tak jakby Boga nie było. "Ważne jest usłyszeć wołanie Maryi aby człowiek powrócił do Boga i przywrócił należne Mu miejsce. Jeśli się to nie dokona, to dalej ludzkość będzie żyć konsekwencjami odrzucenia Boga: wojnami, cierpieniami, bratobójczymi waśniami, ubóstwem i wieloma innymi dramatami" - zaznaczył purpurat.

Kardynał Sandri podkreślił, że Maryja nie tylko wskazuje na dramaty świata polega ale wzywa nas również "byśmy żyli na Jej wzór, byli współpracownikami w dziele niesienia radości, której źródłem jest Ewangelia, słowo Boże". "Żyjąc słowem Bożym możemy być konstruktorami mostów jedności, solidarności, być nosicielami największego daru jakim jest Bóg dla człowieka" - powiedział kardynał i zauważył, że jedyną słuszną i najlepszą drogą dla człowieka jest życie naszym „tak” Bogu, o czym przypomina nam dar chrztu św., czyli nasze „tak” Bogu i naszym „nie” diabłu.

Homilię zakończył modlitwą, którą zostawił nam papież Franciszek podczas swojego pobytu 13 maja br. w Fatimie.

Po uroczystościach kard. Sandri spotkał się z Konferencją Biskupów Bułgarii i z franciszkanami, kustoszami Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven. Na ręce prowincjała i braci pracujących w Bułgarii złożył podziękowania franciszkanom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz Kościoła bułgarskiego. Przypomniał im o najważniejszym celu ich misji w Kościele i w sanktuarium jakim jest bycie „`pulsującym sercem`, z którego wypływa nawrócenie i uświęcenie".

Ojciec prowincjał Wiesław Pyzio przemawiając w imieniu braci podziękował kard. Sandri za udział w uroczystościach. Zapewnił, że określenie tego miejsca jako „pulsującego serca” od tego momentu będzie określało cel pobytu franciszkanów w tym miejscu i stanie się hasłem i sensem codziennej ich posługi. Bracia ofiarowali kardynałowi ikonę św. Franciszka z Asyżu, jako "tego który zawsze chciał być w Kościele i z Kościołem".

o. Jarosław M. Bartkiewicz OFM Conv (KAI) / Pleven

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao