Ukraina: Bp Jan Sobiło z wizytą na froncie

Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie odwiedził wolontariuszy pracujących na linii frontu, w tzw. strefie antyterrorystycznej operacji w na pograniczu ukraińsko-rosyjskim.

Bp Jan Sobiło spotkał się tam z pracownikami organizacji humanitarnych, wspieranych przez fundusz Papież dla Ukrainy oraz Caritas-Polska.

Wśród wolontariuszy pracujących bezpośrednio w strefie działań zbrojnych są dwaj duchowni: rzymskokatolicki ks. Aleksander Kocur oraz ewangelicko-reformowany pastor Aleksander Pawluk. Obaj duchowni wraz z grupą świeckich wolontariuszy wspierają miejscową ludność duchowo, ale także organizują pomoc charytatywną. Szczególną uwagę poświęcają dzieciom, dla których zorganizowali tymczasową świetlicę i dzięki pomocy funduszu „Papież dla Ukrainy” organizują zajęcia terapeutyczne. Tak o swojej pracy w strefie działań wojennych opowiada ks. Aleksander Kocur:

„Najważniejsze jest to, że tutaj mieszkam. Zostajemy z tymi ludźmi, modlimy się z nimi, dajemy im Chrystusa obecnego Słowie,  w Eucharystii, w spowiedzi oraz w pozostałych sakramentach. Człowiek z natury potrzebuje miłości i nadziei. Szczególnie potrzebują tego dzieci i ci poranieni ludzie, którzy podczas tej wojny zostali pozbawieni środków do życia i utracili najbliższych”.

Bp Sobiło odwiedził także przyfrontowe miasto Mariupol, gdzie spotkał się z ojcami paulinami i pracownikami ośrodka Caritas. W ośrodku, który działa przy miejscowej parafii udzielana jest pomoc medyczna uchodźcom ze strefy wojennej, którzy swoje tymczasowe schronienie znaleźli w Mariupolu.

ks. M. Krawiec SSP/Mariupol/Ukraina/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama