Taizé: spotkanie delegatów krajowych komisji Iustitia et Pax

W Taizé odbyło się doroczne spotkanie delegatów krajowych komisji Iustitia et Pax, działających przy europejskich konferencjach Episkopatów. Uczestniczyło w nim 80 osób.

Głównym tematem spotkania było pogłębienie własnej duchowości celem polepszania służby na rzecz sprawiedliwości społecznej i pokoju w Europie i w świecie. Wśród zaproszonych gości był m.in. Prefekt Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Peter Kodwo Appiah Turkson.

Z przedstawicielami europejskich episkopatów spotkał się również przeor ekumenicznej wspólnoty w Taizé brat Alois. Zauważył on, że „bycie Europejczykiem nie oznacza rezygnacji z odrębności poszczególnych narodów, ale realizuje się ono poprzez dzielenie się darami w poszanowaniu różnorodności. Należy podejmować wysiłki zmierzające do zrozumienia drugiego, innego. Są one warunkiem, aby niejednokrotnie rozbieżne zachowania były lepiej rozumiane i nie wzbudzały jedynie emocjonalnych reakacji” – dodał br. Alois. Zaznaczył on, iż zadaniem wszystkich jest budowanie cywilizacji opartej na zaufaniu, a nie podejrzliwości.

„W minionej historii niejednokrotnie wystarczało niewiele osób, aby zachować równowagę między braterstwem, sprawiedliwością i pokojem – mówił br. Alojs”.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama