Hiszpania: biskupi apelują o uczciwy i hojny dialog

Do „uczciwego i hojnego” dialogu, aby uniknąć „nieodwracalnych decyzji i działań” wzywają hiszpańscy biskupi.

Na zakończenie obrad Rada Stała Episkopatu Hiszpanii wydała specjalny komunikat wobec poważnej sytuacji, w jakiej znajduje się Katalonia. Tamtejsze władze separatystyczne chcą za wszelką cenę przeprowadzić „nielegalne referendum” w sprawie niepodległości tego regionu Hiszpanii. Miałoby się ono odbyć 1 października.

Rada Stała Episkopatu wyraża poparcie dla komunikatu biskupów Katalonii, w którym apelują oni o modlitwę w tej trudnej sytuacji, a także o “zdrowy rozsądek” i odpowiedzialność poprzez “dialog i zrozumienie, poszanowanie prawa i instytucji, a nie przez konfrontację”.

“W tych trudnych chwilach prawdziwe rozwiązanie konfliktu wymaga dialogu w oparciu o prawdę i szukanie dobra wspólnego wszystkich, jak mówi nauka społeczna Kościoła. Papież Franciszek wskazuje nam, że “nadszedł czas, by - mając na uwadze kulturę, która dostrzega wartość dialogu jako formy spotkania - dążyć do zgody i do wspólnych ustaleń, jednak nie w oderwaniu od troski o społeczeństwo sprawiedliwe, zdolne do pamięci i nikogo nie wykluczające” - mówił kard. Ricardo Blázquez.

Biskupi apelują o dialog “uczciwy i hojny”, aby “uszanować dobro wspólne i prawa różnych narodów, które tworzą państwo”:

“Jest rzeczą konieczną, aby zarówno władze administracji publicznych jak partie polityczne i inne organizacje, a także obywatele uniknęli nieodwracalnych decyzji i działań, o poważnych konsekwencjach, które postawiłyby ich na marginesie praktyki demokratycznej chronionej przez legalne prawa, które gwarantują nasze pokojowe współżycie, oraz spowodowałyby podziały rodzinne, społeczne i kościelne”. - kontynuował kard. Blázquez.

Na zakończenie Rada Stała apeluje o modlitwę, spokój i wzajemne zrozumienie, a także ofiaruje pomoc w dialogu, którego celem byłoby pokojowe współżycie wszystkich.

Ks. Marek Raczkiewicz, redemptorysta, Madryt

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao