Caritas Polska wspiera chrześcijan i jazydów w Kurdystanie

Caritas Polska wraz z Wyższą Szkołą św. Elżbiety ze Słowacji realizuje w Kurdystanie projekt „Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincjach Erbil i Dohuk”. Inicjatywa jest kontynuowana od dwóch lat.

Projekt jest realizowany przez trzy niezależnie działające zespoły medyczne – zespół Kliniki im. bł. Zdenki Schelling w Erbilu i dwa zespoły Kliniki im. bł. Jerzego Popiełuszki w Dohuku. Na miejscu pracują lekarze o specjalnościach: pediatra, psychiatra i specjalista od chorób zakaźnych. Lekarze pełnią jednocześnie funkcję lekarzy medycyny ogólnej oraz funkcję lekarza danej specjalności. Regularnie wymieniają się przy tym obecnością pomiędzy zespołami klinik, aby zapewnić pacjentom każdej z klinik comiesięczną dostępność lekarza każdej ze specjalności.

Pozostałymi członkami zespołów medycznych są lokalni farmaceuci, pielęgniarze-tłumacze, recepcjoniści, technik laboratoryjny i asystent. Za właściwe funkcjonowanie każdego z zespołów odpowiedzialny jest menadżer logistyki.

Beneficjentami projektu są w większości uchodźcy wewnętrzni z regionu Sindżar prowincji Dohuk, oraz z prowincji Anbar i Niniwa.

Minister W Erbilu pacjentami Kliniki im. bł. Zdenki Schelling mieszczącej się w dzielnicy Ozal City są zamieszkujący Ozal City i okolice uchodźcy wewnętrzni, w tym przypadku głównie chrześcijanie z rejonu Mosulu, a także muzułmanie i Jezydzi, którzy w wyniku ucieczki schronili się w tym rejonie oraz ludność lokalna. Założenie kliniki w 2015 roku w dzielnicy domków jednorodzinnych zamieszkanej w większości przez uchodźców wewnętrznych z prowincji Niniwa i Anbar podyktowane było faktem, że dzielnica ta znajduje się daleko od centrum miasta i od innych klinik. Przez cały okres istnienia kliniki, liczba pacjentów korzystających z usług medycznych, potwierdza zapotrzebowanie na jej usługi. Dzięki nieprzerwanemu działaniu od niemal dwóch lat i stałej dostępności leków klinika zapewnia leki i monitoruje stan zdrowia kilkaset przewlekle chorych pacjentów, z których przeważającej większości dobrano odpowiednie leczenie poprawiające lub stabilizujące ich stan zdrowia. 

Klinika im. bł. Jerzego Popiełuszki w Dohuku to obecnie dwa zespoły medyczne działające w zmieniających się lokalizacjach w prowincji Dohuk, w zależności od zapotrzebowania określonego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Zespół mobilny kliniki im. J. Popiełuszki odwiedza obecnie pięć wiosek (Enishke, Ashawa, Saidawa, Balqos, Gerbaraske). Pacjentami jest w większości ludność lokalna, oraz uchodźcy wewnętrzni z regionu Sindżar i prowincji Niniwa czyli chrześcijanie oraz Jezydzi.

Drugi zespół klinki im. bł. J. Popiełuszki od 1 kwietnia 2017 roku pracuje w obozie uchodźców wewnętrznych Dawoodia w prowincji Dohuk, prowadząc jedyną obozową klinikę. Spośród ok. 4000 mieszkańców obozu większość to Jezydzi z regionu Sindżar, jednak obecny jest też duży (ok. 15%) odsetek chrześcijan z prowincji Niniwa.

Najczęstsze choroby diagnozowane u pacjentów, to cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, neurologiczne i inne choroby przewlekłe. U większości pacjentów przewlekle chorych znajdujących się pod opieką zespołów medycznych i stosujących się do zaleceń lekarzy, stwierdzono wyraźną poprawę parametrów zdrowotnych. Poprawa ta nastąpiła w wyniku zastosowanego leczenia, ale również dzięki precyzyjnemu informowaniu pacjentów o naturze ich choroby i zaleceniach.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

abd / Caritas Polska / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama