Brazylia: kampania na rzecz ewangelizacji

Kościół w Brazylii przeprowadza w Adwencie kolejną edycję Kampanii na rzecz Ewangelizacji. Tym razem Kampania zbiega się z zainaugurowanym w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Rokiem Laikatu.

Rok poświęcony osobom świeckim odbywa się bowiem pod hasłem „Chrześcijanie świeccy zaangażowani w ewangelizację”. „Ten czas pomoże nam pogłębić naszą odpowiedzialność za ewangelizację i zebrać odpowiednie fundusze, aby wspierać tę działalność Kościoła” – zauważył bp Francisco de Assis Dantas de Lucena, ordynariusz diecezji Nazaré da Mata w stanie Pernambuco.

W niedzielę 17 grudnia we wszystkich brazylijskich świątyniach zostanie zebrana kolekta na fundusz ewangelizacyjny. Wierni składać będą ofiary do specjalnie przygotowanych kopert, uprzednio rozprowadzanych w kościołach i kaplicach. Krajowa kolekta ma na celu promocję solidarności między wiernymi, a dzięki jej owocom wsparcie biednych regionów kraju.

Zasadniczym celem Kampanii na rzecz Ewangelizacji jest uświadomienie ochrzczonym ich misji ewangelizowania we własnym środowisku, jak też potrzeby otwarcia na spieszenie z pomocą finansową wspólnotom borykającym się z trudnościami materialnymi, szczególnie w regionie Amazonii.

„Kościół liczy na zaangażowanie wszystkich w przekazywaniu dobra otrzymanego od Jezusa – podkreśla abp  Walmor Oliveira de Azevedo, metropolita Belo Horizonte w stanie Minas Gerais. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ewangelizację, stąd też, oprócz modlitwy i udziału w inicjatywach duszpasterskich Kościoła, jesteśmy wezwani, by ofiarować także naszą współpracę, wyrażoną w krajowej kolekcie. Hojna ofiara, wypływająca z wiary i miłości do Boga, uczyni możliwym dzieło ewangelizacji Kościoła w Brazylii”. Hierarcha zachęca Brazylijczyków, aby w tym okresie głębiej przemyśleli znaczenie przynależności do tej samej wspólnoty i zaapelował o dostrzeżenie najbiedniejszych i cierpiących, obecnych w różnych sceneriach tutejszego społeczeństwa.

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao