Londyn: spotkanie biskupów wschodnich kościołów katolickich Europy

Biskupi wschodnich kościołów katolickich Europy na swoim dorocznym spotkaniu, które miało miejsce w Londynie, modlili się o dar pokoju i pojednania dla Ukrainy.

„My, pasterze wschodnich kościołów katolickich Europy, czujemy się otoczeni miłością Pana w naszej służbie Kościołowi, łaską Bożą, która leczy nasze słabości, miłością Pana do swego Kościoła, który wzywa nas do głoszenia jego Ewangelii” - napisali europejscy biskupi wschodnich kościołów katolickich w oświadczeniu wydanym na zakończenie dorocznego spotkania, jakie w dniach 26-29 października odbyło się w Londynie.

Biskupi docenili wkład chrześcijaństwa w kształtowanie oblicza Europy. Jednocześnie podkreślili potrzebę dalszego dawania świadectwa Ewangelii miłosierdzia, miłości i pojednania w dzisiejszym świecie, naznaczonym cierpieniem, biedą, niesprawiedliwościami i konfliktami zbrojnymi, które dotykają tak wiele kościołów i narodów.

Modlili się zwłaszcza o dar pokoju i pojednania dla narodu ukraińskiego, od dłuższego już czasu wyniszczanego przez przemoc i wojnę, jak również za prześladowanych i cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie zakończyło się liturgią sprawowaną w Katedrze świętej Rodziny w Londynie pod przewodnictwem abp. Cyrila Vasila, sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Następne na zaproszenie bpa Donata Oliverio odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2018 r. w eparchii Lungro we Włoszech.

lgo/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao