Boliwia: posłanie nowych katechistów

Posłaniem 67 katechistów zainaugurowano nowy rok katechetyczny w boliwijskiej parafii San Pedro w Aiquile. Posłanie przyjęły 23 osoby dorosłe i 44 młodych.

Będą pracować w kilkuosobowych zespołach, pod przewodnictwem dorosłego katechety, prowadząc roczne przygotowanie dzieci do I Komunii św. (134 osoby) oraz  młodzież do sakramentu bierzmowania (162 osoby).

Katechiści, dzień wcześniej odbyli dzień skupienia połączony z warsztatami, które miały miejsce w Omereque. Było to spotkanie dla katechistów z trzech parafii Aiquile, Pasorapa i Omereque.

W trakcie niedzielnego posłania, którego 4 marca udzielił o. Deterlino Avila Osinaga, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentów w parafii, katechiści wysłuchali pouczenia, uroczyście przed całą parafią wyznali wiarę i podjęli zobowiązanie do sumiennej i wiernej pracy. Każdy zespół katchetyczny otrzymał księgę Pisma świętego, jako znak przyjęcia do życia Słowa Bożego i aby głosili je ustami i czynami.

Sto egzemplarzy Pisma Świętego - Biblia latinamericana, która będzie służyła katechistom i przygotowującym się do sakramentów, parafia Aiquile zakupiła dzięki pomocy Fundacji Ojca Werenfrieda z Polski.

Ks. T. Grzyb, Boliwia/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama