Łotwa: poświęcenie figury Matki Bożej

Regina Terrae Marianae, czyli „Królowa Ziemi Maryjnej” – taki tytuł nosi rzeźba, którą w poniedziałek wielkanocny poświęcono w Iłukszcie na wschodzie Łotwy. Wydarzenie miało duże znaczenie dla miasteczka, gdzie w przeszłości bardzo silna była także społeczność polska.

Iłukszta była w XVII i XVIII wieku ważnym ośrodkiem edukacji katolickiej. Działał tu zespół szkół prowadzonych przez jezuitów, gdzie m.in. troszczono się o nauczanie i badanie języka łotewskiego. Umieszczenie wykonanej z brązu figury Maryi autorstwa łotewskiego artysty Tālivalda Muzikanta na miejskim skwerze dokonało się z inicjatywy władz samorządowych, co w tutejszych warunkach jest wydarzeniem dość wyjątkowym. Na Łotwie bowiem dominuje raczej tradycja nieprzyjaznego rozdziału państwa od Kościoła, czy w ogóle od spraw religijnych. Nie dziwi zatem, że na uroczystość poświęcenia rzeźby, oprócz licznego grona mieszkańców, przybyło aż trzech katolickich biskupów, w tym abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi, który przewodniczył ceremonii.

Jak zaznaczył mer Iłukszty Stefans Rāzna, umieszczenie w przestrzeni publicznej figury Matki Bożej ma podkreślać duchowy wymiar ludzkiego życia oraz przypominać, że Łotwa od ponad 800 lat jest właśnie „Ziemią Maryi”.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama