Pierwszy poseł podpisał manifest rodzinny FAFCE

Dziesięciopunktowy manifest zobowiązujący do działań na rzecz rodziny na arenie europejskiej podpisał dziś jako pierwszy polski kandydat do europarlamentu poseł Bogdan Rzońca (PiS).

Dokument został przygotowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) z myślą o wszystkich ubiegających się na Starym Kontynencie o brukselski mandat. - Zdecydowałem się go podpisać, bo widzę obojętność środowisk, które powinny zająć stanowisko w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych - powiedział KAI poseł z Podkarpacia.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w ramach kampanii „Głosuj na rodzinę” przygotowała dziesięciopunktowy manifest, oczekując jego poparcia przez kandydatów, utożsamiających się z nauczaniem Kościoła o godności rodziny.

Deklaracja zawiera zobowiązanie do działań na rzecz zmiany niekorzystnych obecnie w Europie trendów demograficznych, wzmocnienia głosu stowarzyszeń rodzinnych, ekonomii wspierającej rodziny, uznania godności i wartości nieodpłatnej pracy wykonywanej dla domu oraz równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Wzywa też do wspierania instytucji małżeństwa, poszanowania ludzkiej godności od początku do naturalnego końca życia, uznania prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz uznania komplementarności kobiety i mężczyzny i odrzucenia prób wymazywania różnic seksualnych za pomocą polityki publicznej.

Manifest postuluje ponadto zasadę „family mainstreaming”, czyli sprawdzanie wszystkich decyzji i uregulowań Unii Europejskiej pod kątem interesu rodzin.

Jako pierwszy z polskich parlamentarzystów manifest podpisał poseł Bogdań Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat swojego ugrupowania na Podkarpaciu do Parlamentu Europejskiego złożył podpis pod dokumentem w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

"Zdecydowałem się podpisać ten manifest, gdyż widzę ogromne zagrożenie dla naturalnej rodziny w Europie. Widzę też swego rodzaju obojętność środowisk, które powinny zająć stanowisko w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych, a tego unikają" - powiedział KAI poseł Bogdań Rzońca.

Parlamentarzysta wskazał, że "stan cywilizacyjny w Europie jest zagrożony poprzez to, co może się wydarzyć". - Demografowie mówią o przekształcaniu się Europy chrześcijańskiej w Europę arabską. To zabrzmiało może ostro, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zatem pomoc rodzinie, pomoc matce - za tym powinny się opowiedzieć wszystkie europejskie instytucje, jeśli chcą utrzymać Europę w cywilizacji chrześcijańskiej - wyjaśnił.

Poseł zaznaczył, że manifest FAFCE wzywa m.in. do niesienia rodzinom pomocy ekonomicznej. - Musieliśmy długo tłumaczyć, że np. program Rodzina 500+ nie jest rozdawnictwem publicznych pieniędzy, ale stworzenie rodzinom szans na życie i wychowywanie dzieci w lepszych warunkach. To oznacza np. możliwość wyjazdu, być może pierwszy raz w życiu, na urlop. Wychowywanie dzieci w dobrych warunkach przyniesie przecież w przyszłości pozytywne efekty dla gospodarki, dla samej rodziny, także dla całej Polski i Europy - tłumaczy.

Rodzina - wskazał poseł Rzońca - potrzebuje też na płaszczyźnie europejskiej uznania swojej godności. - Rodzina nie jest przypadkowym tworem. To naturalne, że mężczyzna i kobieta zakładają rodzinę, stanowią o wychowaniu swoich dzieci, które następnie też podejmują odpowiedzialne role życiowe - matki i ojca, oraz życie zawodowe. To wszystko odbywa się w rodzinie i innej dobrej drogi nie ma - powiedział parlamentarzysta z Podkarpacia.

Jego zdaniem, choć te zasady są oczywiste, to dziś należy je powtarzać, gdyż "słyszymy ze strony środowisk 'bardzo nowoczesnych', że te sprawy można inaczej załatwić". - To nieprawda. Nie można oszukiwać dzieci, że znajdą lepsze środowisko do wychowania niż naturalna rodzina założona przez kobietę i mężczyznę - dodał.

Jednym z istotnych punktów manifestu FAFCE jest "poszanowanie ludzkiej godności od początku do naturalnego końca życia". Sygnatariusz dokumentu deklaruje, że będzie szanować godność każdego ludzkiego życia, na wszystkich jego etapach, od poczęcia do naturalnej śmierci. "Będę zachęcał do przestrzegania zasad i najlepszych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przed i po porodzie oraz ich matek, w tym w rodzinach zastępczych i adopcyjnych" - brzmi dziewiąty punkt manifestu.

Tekst manifestu z prośbą o jego podpisanie rozsyłany jest przez FAFCE do wszystkich kandydatów do europarlamentu we wszystkich krajach UE. Kandydatów można też prosić o taki podpis podczas spotkań w ramach kampanii wyborczej. FAFCE opublikuje 15 maja nazwiska wszystkich kandydatów, którzy podpisali się pod manifestem. Dokument jest dostępny na stronie www.voteforfamily2019.eu

lk / Warszawa

Link do dokumentu

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama