Zaprezentowano oficjalną pieśń na papieską pielgrzymkę do Japonii

Japońscy biskupi udostępnili oficjalną pieśń pielgrzymki: "Chrońmy każde życie". Jest to także motto papieskiej wizyty w Japonii, która odbędzie się w dniach 23-26 listopada.

"Chrońmy każde życie" jest fragmentem "Chrześcijańskiej modlitwy wraz ze stworzeniem", drugiej części modlitwy kończącej encyklikę "Laudato Si'"

Słowa pieśni napisał Jun Inoue, który także wespół z Amadeus Code Ai skomponował muzykę. Aranżacji dokonał Gyo Kitagawa, a wykonania Dreamers Union Choir.

Udostępniając oficjalną pieśń, Konferencja Episkopatu Japonii, wyjaśniła, że każdy z nas otrzymał dar życia, stworzony na obraz Boga i każdego z nas Bóg chce doprowadzić do wiecznej ojczyzny wraz ze wszystkimi ludźmi. Stworzenie, jest zamysłem Boga i jest przez Niego podtrzymywane, aby trwało (por. Iz 45,18). Stąd też, aby "chronić każde życie", trzeba nam nie tylko szanować godność każdego człowieka, ale również środowisko.

Pasterze Kościoła w Japonii wyrazili także zaniepokojenie, że Ziemia, nasz "wspólny dom" jest niszczona przez ludzkość. Niemniej jednak hierarchowie dostrzegają również cierpienie ludzi, szczególnie porzuconych i osamotnionych.

Biskupi zauważają, że ich kraj boryka się z licznymi problemami odnośnie życia i pokoju. Szczegółowe punkty to ekonomia, środowisko i relacje z sąsiedzkimi państwami. Ciągłymi problemami są także powrót do normalności po katastrofach naturalnych, czy wypadkach w elektrowniach atomowych.

Kościół w Japonii dokłada wszelkich starań, aby chronić każde życie i odpowiadać na różne ludzkie problemy. "Ta pieśń przygotowana na papieską pielgrzymkę", mówią biskupi, "wyraża naszą determinację, aby głosić Ewangelię życia, przyniesioną przez Chrystusa, a także aby modlić się i pracować na rzecz pokoju Chrystusa

« 1 »

reklama

reklama

reklama