Kościół Anglii: związki homoseksualne bez seksu

Kościół anglikański w Anglii przypomina swym wiernym, że nadal obowiązuje w nim chrześcijańska wizja małżeństwa i seksu. Pożycie płciowe jest dozwolone jedynie w heteroseksualnym związku małżeńskim – czytamy w nowych wytycznych wydanych przez anglikański episkopat.

Wytyczne zostały zatwierdzone przez Izbę Biskupów, która skupia 42 najbardziej zasłużonych biskupów diecezjalnych i której przewodzi Arcybiskup Canterbury. Są one komentarzem do nowego prawa, które obowiązuje w Anglii i umożliwia zawarcie związku partnerskiego również osobom różnych płci. Związki partnerskie zostały wprowadzone w 2004 r. dla par jednopłciowych. Nie zniesiono ich jednak, kiedy 9 lat później wprowadzono tak zwane 'małżeństwa jednopłciowe'. Od ubiegłego roku każdy może więc zawrzeć albo małżeństwo, albo związek cywilny.

W swoim stanowisku anglikańscy biskupi stwierdzają, że małżeństwo to 'związek kobiety i mężczyzny, którzy publicznie zawierzają sobie siebie nawzajem, związek oparty na zaufaniu, poświęceniu, stały i legalnie zawarty.' Podkreślają także to, że małżeństwo jest najważniejszą i nieodzowną instytucją dla 'stabilności i zdrowia społeczeństwa' oraz że tylko 'w małżenstwie dzieci odnajduja najlepsze warunki do rozwoju.'

Dalej w oficjalnych wytycznych czytamy, że 'relacje seksualne poza małżeństwem heteroseksualnym należy postrzegać jako uchybienie względem Bożego zamysłu dla człowieka'. Jednakże osoby trwające w takich związkach i uczestniczące w nabożeństwach powinny być traktowane z wrażliwością i mieć zapewnioną opiekę duszpasterską.

« 1 »

reklama

reklama

reklama