Maryja i różaniec w logo ŚDM w Lizbonie

W Lizbonie zaprezentowano logo przyszłych Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one w stolicy Portugalii w 2023 r. Dominującym elementem logo jest krzyż, w który wpisano oblicze Maryi, a także drogę i różaniec.

Elementy te nawiązują do tematu przyszłego ŚDM, którym jest cytat z Ewangelii św. Łukasza: "Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39). Słowa te opisują postawę Matki Bożej po zwiastowaniu, kiedy dowiedziawszy się, że jej kuzynka Elżbieta spodziewa się dziecka, postanowiła wyruszyć w drogę. Różaniec – jak wyjaśniono w komunikacie prasowym – wyraża natomiast duchowość Portugalczyków i ich nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Kolorystyka logo odzwierciedla natomiast portugalskie barwy narodowe.  Organizatorzy przypominają, że data ogłoszenia logo nie jest przypadkowa. Celowo zbiega się ona w czasie z rocznicą wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, który w 1986 r. zainicjował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Autorką projektu jest 24-letnia portugalska projektantka Beatriz Roque Antunes. 

Logo ŚDM Lizbona 2023 jest inspirowane tematem spotkania, który brzmi: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

Głównym elementem logo jest krzyż – znak nieskończonej miłości Boga do ludzkości. Na krzyżu została umieszczona droga, która przypomina Maryję, gotową do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu, wyruszenia w drogę i służenia swojej krewnej Elżbiecie. Ten element podkreśla wezwanie skierowane do młodych ludzi, aby „odnowili swój wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność” (Christus Vivit, 20).

Wzdłuż ścieżki pojawiają się dwa inne istotne elementy. Jeden z nich przywołuje Ducha Świętego. Drugi element to różaniec – odnosi się do nabożeństwa Portugalczyków do Matki Bożej Fatimskiej i przypomina doświadczenie pielgrzymki, bardzo ważne w Portugalii.

Maryja jest przedstawiana jako młoda dziewczyna, tak jak jest opisana w Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 39) i przywołuje w ten sposób podobieństwo do ludzi młodych. Rysunek oddaje młodość jej wieku, charakterystyczną dla kogoś, kto nie był jeszcze matką, ale niesie w sobie światło świata. Ukazana jest w pozie, która ma oddawać postawę posłuszeństwa Maryi Dziewicy. Kolory logo – zielony, czerwony i żółty – przywołują barwy flagi Portugalii.

Kolejna międzynarodowa edycja Światowych Dni Młodzieży odbędzie się w Lizbonie w 2023 r. Temat wskazany przez Ojca Świętego Franciszka brzmi: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao