Pozornie dziwna intencja papieska na listopad

Właśnie ukazało się wideo z papieską intencją na listopad. Wyraża ona pragnienie Franciszka, aby modlitwą całego Kościoła katolickiego, za pośrednictwem Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej, objąć robotykę i sztuczną inteligencję.

W tym miesiącu Ojciec Święty zwraca naszą uwagę na epokową zmianę, jakiej doświadcza ludzkość, czyli sztuczną inteligencję, robotykę i postęp technologiczny, który zachodzi na naszych oczach. Dla Franciszka postęp w rozwoju sztucznej inteligencji powinien zawsze „służyć ludzkości”, szanując ludzką godność i troszcząc się o stworzenie. Dlatego w tym miesiącu modlimy się „aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia”. 


Troska Papieża

Obecnie 37% organizacji na świecie wdrożyło w jakiś sposób sztuczną inteligencję (co oznacza wzrost o 270% w ciągu ostatnich czterech lat). Papież Franciszek wyjaśnia, że ​​ten postęp, jak również postęp w robotyce, „może uczynić świat możliwym lepszym, jeśli zostanie połączony z dobrem wspólnym”. Postęp technologiczny nie powinien zwiększać nierówności w społeczeństwie a jeśli tak się stanie, to nie będzie „prawdziwy postęp”, uwzględniający godność osoby ludzkiej i troskę o stworzenie.

Sztuczna inteligencja jest w stanie rozwiązać wiele problemów stojących przed ludzkością: między innymi może ocenić zdolność uczenia się uczniów, aby wykryć możliwości poprawy; może pomóc osobom z wadami wzroku lub słuchu poprzez opracowanie lepszych narzędzi komunikacyjnych (takich jak konwersja tekstu na mowę lub mowę na tekst); może także przyspieszyć gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych dotyczących zdrowia w celu poprawy diagnozy i leczenia pacjentów, zwłaszcza tych mieszkających na obszarach oddalonych. 

Jednak, jak wyjaśnia ksiądz Robert Janusz SJ na stronach Apostolstwa Modlitwy, chodzi też o to, aby najpiękniejsze dzieła sztuki, umysłu, twórczości nie obracały się przeciw człowiekowi. Podkreśla, że „dzisiejszy świat bez maszyn, robotów i komputerów jest nie do wyobrażenia, i nie jest to sformułowanie poetyckie. Przemysł, rolnictwo, nauka i codzienne życie zależą od tych arcydzieł ludzkiej myśli i twórczości". 

Ksiądz Robert jednocześnie zwraca uwagę, że informacje przetwarzane przez sztuczną inteligencję są niekiedy używane przeciwko człowiekowi, zwłaszcza bezbronnemu i nieświadomemu technologicznych pułapek. Dlatego musimy dbać o to, aby nierozumne i bezduszne roboty nie zastąpiły sumienia człowieka, ludzkich zdolności do poznania Prawdy.

Dlatego Papież Franciszek zachęca do modlitwy za twórców robotów i sztucznej inteligencji, aby nie wpadli w sidła pokus zastawianych przez Nieprzyjaciela natury ludzkiej i nie dali się zwieść, jak to się stało w biblijnym raju. Chodzi o to, aby swoimi dziełami wspierali ludzi w dążeniu do Stwórcy.


Czym jest intencja papieska?

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za niego, na przykład o błogosławieństwo dla Papieża czy o jego zdrowie. Tymczasem to modlitwa w intencjach, które właśnie Ojciec Święty wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego.

Są one owocem refleksji nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. Wpisują się też w misyjną i pasterską funkcję Kościoła – innymi słowy – są owocem rozeznania papieża na temat tego, co jest kluczowe dla Kościoła i Świata w danym momencie. Zazwyczaj jest to tylko jedna intencja miesięcznie. Wyznaczana jest ona w następującym kluczu: raz jest to intencja powszechna, a drugi raz związana ewangelizacją i tak na zmianę. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Ojciec Święty może dodać drugą intencję modlitewną na dany miesiąc. Jest ona wówczas związaną z bieżącymi wydarzeniami na świecie lub pilnymi potrzebami, takimi jak np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Celem dodatkowej intencji jest też większa mobilizacja do pomocy osobom związanym z daną sytuacją, której ta intencja dotyczy.

Ojciec Święty swoje intencje papieskie w sposób szczególny powierzył Apostolstwu Modlitwy, czyli organizacji, której celem jest codzienne pogłębianie ducha modlitwy wśród jej członków oraz podejmowanie działań na rzecz zachęcenia chrześcijan do odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do modlitwy. Jest to, innymi słowy, światowa sieć modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Papieskie video z intencją modlitewną na listopad

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao