Ukraina do dziś nie zerwała z aborcyjnym dziedzictwem komunizmu

100 lat temu Związek Radziecki jako pierwszy kraj na świecie zalegalizował aborcję. Konferencja Episkopatu Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy wystosowała w związku z tym list duszpasterski, aby przypomnieć, że aborcja jest zabójstwem i zachęcić do działań w obronie życia.

Na początku biskupi przypomnieli historię legalizacji aborcji i zaznaczyli, że do dziś na Ukrainie prawo nie chroni nienarodzonych dzieci. 

„W dniach 16-18 listopada 2020 roku przypada 100. rocznica aktu, który zapoczątkował wielką tragedię w historii naszego narodu, a także w historii społeczeństwa światowego. To właśnie w tym czasie, 100 lat temu, Ludowy Komisariat Zdrowia i Ludowy Komisariat Sprawiedliwości wydały dekret «O sztucznym przerywaniu ciąży». W ten sposób Związek Radziecki stał się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci. Od tego czasu liczba aborcji stale wzrastała każdego roku. Ta haniebna i zbrodnicza praktyka osiągnęła apogeum w 1964 roku, kiedy dokonano aż 7 milionów aborcji. Niestety, po upadku Związku Radzieckiego Ukraina nie zerwała z tym komunistycznym dziedzictwem i do dziś nie stworzyła prawa, które chroniłoby jej obywateli od poczęcia do naturalnej śmierci. Od czasu uzyskania Niepodległości na Ukrainie wykonano ponad 30 milionów aborcji chirurgicznych”.

Podkreślili, że mentalność aborcyjna niszczy całe społeczeństwa i tworzy cywilizację śmierci.

„W ciągu tych stu lat od legalizacji aborcji w społeczeństwie rozwinęła się mentalność aborcyjna, która w umysłach wielu ludzi przedstawia aborcję jako zwykłą procedurę medyczną, mentalność, która unieważnia ludzkie życie, godność kobiety i zasiewa w społeczeństwie «cywilizację śmierci». Aborcyjny sposób myślenia odnosi się nie tylko do osób, które były bezpośrednio zaangażowane w aborcję, ale także do wszystkich innych obywateli. Jego destrukcyjny wpływ jest wszechstronny. Przypomnijmy słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla: «Jeśli matka może zabić własne dziecko we swoim łonie, zniszczyć ciało z jej ciała, życie z jej życia i owoc swojej miłości, dlaczego jesteśmy zaskoczeni przemocą i terroryzmem, które szerzą się wokół nas?». Powiedzmy otwarcie – aborcje niszczą osoby, która je wykonują, niszczą rodzinę, niszczą kraj i świat”.

Przypomnieli, że każda aborcja jest zabiciem człowieka i powoduje oderwanie człowieka od Kościoła.

„Każda aborcja (chirurgiczna i farmakologiczna: stosowanie wkładek domacicznych i pigułek) jest przekroczeniem piątego przykazania Bożego: «Nie zabijaj!». «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako okropne przestępstwa» (Evangelium vitae, 58, Gaudium et spes, 51). A kto popełnia taki czyn, popełnia grzech ciężki i nie może przyjmować Komunii Świętej bez Sakramentu Pokuty i Pojednania”.

Zaznaczyli, że każde wspieranie aborcji jest niedozwolone.

„Ponadto każdy, kto świadomie wspiera, doradza lub w jakikolwiek sposób pomaga w wykonywaniu aborcji, wspiera i rozwija przemysł aborcyjny, ustawodawstwo aborcyjne, wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci w kosmetyce lub w jakiejkolwiek innej branży, wyklucza siebie z wiary chrześcijańskiej i zagraża swemu wiecznemu zbawieniu!!!”.

Zaapelowali, aby chrześcijanie wspierali działania społeczne w zakresie ochrony życia modlitwą i postem. Zachęcili także, aby świętować Dzień Świętości Życia.

Podkreślili, że każdy powinien bronić życia zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami.

„Starajmy się bronić życia, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami. Niech lekarze będą wierni swojemu powołaniu i robią wszystko, aby ratować życie. Niech politycy i działacze społeczni dołożą wszelkich starań, aby życie ludzkie było prawnie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”.

„Apelujemy do przedstawicieli władz wszystkich szczebli! Zgodnie z art. 27 Konstytucji Ukrainy każdemu przysługuje niezbywalne prawo do życia. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Według Słowa Bożego, a także badań naukowych, życie rozpoczyna się w momencie poczęcia! Chrońcie to PRAWO w stosunku do tych, którzy tego nie potrafią, w stosunku do najmniejszych spośród naszych obywateli, którzy rozpoczęli życie w łonie matki!” – zaapelowali.

Wezwali także ojców do podjęcia odpowiedzialności za dzieci.

„Szczególny apel kierujemy do tych, którzy zostali ojcami: pamiętajcie, że dziecko poczęte w łonie matki jest także waszym dzieckiem, za które jesteście odpowiedzialni! Nie pozwólcie go zabić! Bądźcie jak św. Józef, który chronił Dzieciątko i Jego Matkę przed niszczycielskim wpływem Heroda! To jest wasze ojcowskie powołanie!”.

„Pamiętajmy o słowach Zbawiciela: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże» (Mk 10, 14). Oznacza to również: pozwolić im się narodzić, aby usłyszeli Ewangelię, przyjęli Chrzest Święty, weszli do Kościoła, przystąpili do Eucharystycznego stołu i poznali Jedynego Boga i Tego, którego posłał – Jezusa Chrystusa (J 17, 3)!”

Źrodło: wPolityce.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama