USA: czy kwestia obrony życia okaże się kroplą, która przeważy szalę w wyborach?

W związku z rozpoczynającym się miesiącem „Szacunku dla Życia”, przeżywanym w kontekście tegorocznych wyborów prezydenckich amerykańscy biskupi wystosowali specjalną odezwę. Ma ona szczególny wydźwięk wobec tego, że kandydat Demokratów, Joe Biden, uważający się za katolika, jest jednocześnie zwolennikiem swobodnego dostępu do aborcji. Jak zauważa serwis BBC, aborcja jest kwestią powodującą prawdopodobnie najostrzejsze podziały w amerykańskiej polityce.

Autorem odezwy jest abp. Joseph F. Naumann z Kansas City, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Obrony Życia. Nosi ona tytuł „Żyjmy Ewangelią Życia” i jest w znacznej mierze oparta na opublikowanej przed 25 laty (25 marca 1995 r.) encyklice św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”.

W odezwie arcybiskup Naumann podkreśla szczególną aktualność tego dokumentu i nazywa „Evangelium vitae” strategicznym planem w budowaniu kultury życia i cywilizacji miłości, które zależną od naszych decyzji. „Starajmy się naśladować Chrystusa i iść Jego drogami opiekując się tymi, którzy są wśród nas najbardziej bezbronni… Encyklika Jana Pawła II mistrzowsko wyraża, czym jest obrona prawa do życia dzieci poczętych, ludzi starszych, niepełnosprawnych i marginalizowanych” – pisze hierarcha. Przypomina, że w listopadzie w 2019 r. biskupi amerykańscy wyraźnie stwierdzili, iż „aborcja jesz wymierzona w sanktuarium, jakim jest rodzina”. „Nie pomniejszamy innych poważnych zagrożeń (w odniesieniu do praw człowieka), takich jak np. rasizm, kryzys ekologiczny, ubóstwo i kara śmierci, ale jednocześnie na nowo wyrażamy nasze zaangażowanie w obronę najbardziej fundamentalnego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia” – podkreśla.

Abp Neumann przypomina spotkanie papieża Franciszka z episkopatem amerykańskim w styczniu b.r. ., kiedy Ojciec Święty tłumaczył, iż „aborcja to nie tylko sprawa katolików ani też jedynie sprawa religii, lecz (godzi ona) w najbardziej fundamentalne prawa człowieka”.

W związku z rozpoczynającym się w październiku miesiącem „Szacunku dla Życia” amerykańskie parafie otrzymają drogą elektroniczną materiały duszpasterskie, które będą dostępne od pierwszej niedzieli października, nazwanej „Niedzielą Poszanowania Życia”.

o.pj (KAI) / Kansas City

Artykuł z BBC zestawiający dwóch kandydatów prezydenckich i ich poglądy na abrocję

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama