Amerykańscy biskupi: pilna potrzeba odnowy pobożności Eucharystycznej

Program „odrodzenia Eucharystycznego” zaproponowany przez biskupów w USA spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem wśród ruchów, katolickich mediów i parafii. Jego potrzeba jest tym pilniejsza, że prawie dwie trzecie katolików w USA nie wierzy w realną obecność Chrystusa w Eucharystii

Podczas spotkania Konferencji Episkopatu USA biskupi omówili w piątek program „Eucharystycznego Odrodzenia”, który ma na celu wspieranie głębszej pobożności i świadomości Eucharystycznej w całym kraju. Program rozpocznie się w przyszłym roku.

Plan przedstawił bp Andrew Cozzens, biskup pomocniczy Saint Paul i Minneapolis oraz przewodniczący komisji ewangelizacyjnej Episkopatu. Jak podkreślił, program ma na celu „wzniecanie ognia” pobożności eucharystycznej ze szczególnym naciskiem na poziom lokalny – diecezji, parafii i rodzin. Według bpa Cozzensa idea ogólnokrajowego odrodzenia eucharystycznego spotkała się już z „niesamowitym odzewem”. Zauważył, że wielu katolickich darczyńców, organizacji medialnych i wolontariuszy w całym kraju zadeklarowało wsparcie. „Jednym ze znaków, że Duch Święty stoi za tym pomysłem jest niesamowite przyjęcie, z jakim spotkał się on wśród tak wielu różnych apostolatów i ruchów”.

Opracowanie planu zostało zainspirowane badaniem Pew Research z 2019 roku, którego wyniki wskazywały, że tylko około jedna trzecia amerykańskich katolików wierzy w nauczanie Kościoła, że Eucharystia jest prawdziwie Ciałem i Krwią Chrystusa.

Cozzens stwierdził, że pandemia opóźniła wprawdzie wprowadzenie planu, ale jednocześnie sprawiła, że stał się jeszcze ważniejszy, biorąc pod uwagę nieznany jeszcze długoterminowy wpływ pandemii na frekwencję na Mszy św.

Trzyletni program Odrodzenia Eucharystycznego będzie obejmował trzy poziomy: parafialny, diecezjalny i ogólnokrajowy.

Począwszy od lipca 2022 roku, diecezje w całym kraju będą zachęcane do organizowania wydarzeń eucharystycznych i uczynienia Eucharystii głównym punktem zainteresowania. Biskupi chcą jak najszybciej dostarczyć darmowe materiały dydaktyczne na temat Eucharystii, opracowane z pomocą różnych partnerów katechetycznych, aby pomóc diecezjom w tym zakresie, powiedział bp Cozzens.

Następnie, w lipcu 2023 roku, parafie będą zachęcane do zrobienia tego samego. Bp Cozzens powiedział, że intencją jest zachęcenie do „oddolnej kreatywności”, przyjmując różnorodne tradycje eucharystyczne, aby pomóc parafiom w rozwijaniu większej miłości do Eucharystii wśród swoich członków. Inicjatywy na poziomie parafii mogą obejmować sprawowanie Mszy św. z nauczaniem na tematy eucharystyczne oraz formację w małych grupach.

Podczas prezentacji, bp Cozzens wielokrotnie podkreślał znaczenie rozpowszechniania praktyki adoracji eucharystycznej, zwłaszcza, że sam dostrzega pozytywny wpływ adoracji na młodych ludzi. „Wśród tych, którzy pracują z młodymi ludźmi, istnieje silne poczucie, że głębokie spotkanie [z Jezusem] dokonuje się poprzez adorację eucharystyczną”. Dodał także: „chcemy zachęcić każdą parafię, aby pomyślała o intensyfikacji adoracji eucharystycznej jako części życia tego odrodzenia”.

Kulminacja odrodzenia miałaby nastąpić latem 2024 roku wraz z uroczystością eucharystyczną, która odbyłaby się w jednym z większych miast i która służyłaby jako miejsce pielgrzymek. Cozzens powiedział, że bierze pod uwagę Środkowy Zachód jako miejsce ze względu na jego dostępność, jak również niektóre miasta na Południu; ostateczna decyzja podjęta zostanie przez Episkopat USA w listopadzie.

Nazywając ten plan szansą „raz na pokolenie”, aby wpłynąć na życie wiary, Cozzens powiedział, że plan ma na celu zrodzenie „eucharystycznych misjonarzy” - ludzi, którzy będą wychodzić na zewnątrz, aby szerzyć pobożność eucharystyczną w nowych miejscach, także tych, które znajdują się na „peryferiach wiary”.

Bp Cozzens powiedział, że biskupi planują dotrzeć do wszystkich katolickich uniwersytetów w kraju, aby zaprosić je do udziału. Podejrzewa, iż niektóre uczelnie odmówią, ale ma nadzieję, że wiele z nich skorzysta z tej oferty. „Chcę, aby procesje eucharystyczne odbywały się na każdym kampusie. A my mamy duszpasterstwa akademickie, które są gotowe to zrobić w całym kraju” - powiedział.

Bp Robert Barron, biskup pomocniczy Los Angeles, zasugerował nawet przyspieszenie realizacji projektu. Na tę uwagę bp Cozzens odpowiedział, że wiele diecezji, takich jak Atlanta i St. Augustine, już rozpoczyna „eucharystyczne odrodzenia” i powinny realizować je jak najszybciej. Plan biskupów ma za zadanie wspierać, a nie zastępować wysiłki na rzecz ożywienia eucharystycznego na poziomie lokalnym.

Równolegle do planu Odrodzenia Eucharystycznego w amerykańskim Episkopacie toczy się debata nad dokumentem nauczającym o Eucharystii, który ma zawierać podrozdział o „spójności eucharystycznej”, czyli o tym, kto może w sposób godny przyjmować Komunię.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama