„Kościół nie może milczeć”. Rozpoczął się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

Mszą św. pod przewodnictwem kard. Angelo Bagnasco, podczas której ponad 1200 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczął się w Budapeszcie 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. „Kościół nie może milczeć” – mówił w homilii kard. Bagnasco.

W krótkich słowach powitania na początku Eucharystii, prymas Węgier, kard. Péter Erdő przypomniał, że wskutek doświadczeń pandemii, która spowodowała, że 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny musiał zostać przesunięty o rok, „czujemy, że nasze życie nie zależy jedynie od naszych ludzkich sił”. Przypomniał też, że to Eucharystia jest źródłem sił i życia dla chrześcijan. „Niech Pan Bóg pozwoli nam doświadczyć w tych dniach, że Chrystus jest z nami w Eucharystii! Że nie zostawia w osamotnieniu Kościoła, narodów, ludzkości. Wszystkie nasze siły i nadzieje pochodzą od Niego. Eucharystia jest źródłem, które zasila nasze życie chrześcijańskie, naszą misję” – mówił kardynał.

Z kolei kard. Angelo Bagnasco przypominał w homilii, że przesłanie Ewangelii jest przesłaniem pokoju i otuchy, którego bardzo potrzebuje współczesny świat i które z Budapesztu powinno w tych dniach dotrzeć do najdalszych zakątków świata. „Głos wierzących (...) mówi do współczesnego człowieka: nie jesteś sam w nieprzyjaznym świecie, nie jesteś sam wobec wspaniałej tajemnicy życia, nie jesteś sam ze swoim pragnieniem wiecznej wolności. Gdziekolwiek jesteś, nie pozostajesz niewidoczny, Bóg patrzy na ciebie z miłością; nie jesteś osierocony, Bóg jest ci Ojcem, jesteś warty krwi Chrystusa, Odkupiciela świata i Chleba życia wiecznego. Nie bój się: Bóg nie umarł, Eucharystia przezwycięża każdą samotność, każdy dystans, każdą obojętność” – mówił włoski hierarcha i przypomniał, że tego przesłania Kościół nie może zatrzymywać dla siebie: „Kościół nie może milczeć, nie może ograniczać się do ciszy: musi nadawać twarzy każdego człowieka wspaniały blask Chrystusa zmartwychwstałego” – mówił.

Zwrócił się też do dzieci i młodzieży, zapewniając je o tym, że mają swoje ważne miejsce w Kościele, który docenia siłę ich świadectwa wiary. „Kościół was potrzebuje, waszej młodości, waszego entuzjazmu, a wy potrzebujecie Jezusa. Wszystko szybko się starzeje, tylko Bóg pozostaje zawsze młody, a Kościół jest prawdziwą młodością świata, ponieważ strzeże sakramentu Ciała Chrystusa. Niech Eucharystia będzie centrum waszych dni. Wszystkich dni!” – zachęcał.

Mszę św., której przewodniczył kard. Angelo Bagnasco, koncelebrowali hierarchowie z całego świata, m.in. prymas Węgier kard. Péter Erdő, maronicki patriarcha Antiochii kard. Bechara Boutros Raï, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) abp Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych abp Piero Marini oraz arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W Eucharystii wziął udział przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion.

Wśród wiernych, zebranych na historycznym Placu Bohaterów, najwięcej było dzieci i młodzieży ubranej w białe stroje i mundury skautowskie, która zajęła pierwsze sektory naprzeciw ołtarza. Bowiem oprócz uroczystości Pierwszej Komunii św., która od początku towarzyszy obchodom Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych i która zgromadziła w Budapeszcie ponad 1200 dzieci z całych Węgier, niedzielna Eucharystia była też inauguracją roku szkolnego dla uczniów szkół katolickich w archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej.

Oprawę muzyczną Mszy św. powierzono blisko tysiącosobowemu chórowi, złożonego m.in. z dziecięcych i młodzieżowych chórów szkolnych. Wśród śpiewów znalazło się kilka popularnych kanonów z Taizé – tak, aby w śpiew mogło się włączyć jak najwięcej wiernych.

Uroczystą celebrację poprzedził natomiast program animacyjny, na który złożyły się świadectwa i recitale znakomitych węgierskich artystów, m.in. wirtuoza organów Gergely'ego Rákásza i popularnych muzyków Róberta Szikory i Gergő Baricza.

Następnie, wierni oczekujący na rozpoczęcie Eucharystii, obejrzeli widowisko artystyczne zatytułowane „Węgry, dziedzictwo Maryi”, które przedstawiało chrześcijańskie korzenie Węgier i regionu Karpat i w którym wystąpił m.in. narodowy węgierski zespół tańca Hungarian National Dance Ensemble.

Na zakończenie Mszy św. wybrzmiał hymn 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego – ten sam, który towarzyszył kongresowi eucharystycznemu, który odbył się w Budapeszcie w 1938 r. Po zakończeniu wspólnej modlitwy pielgrzymi i mieszkańcy Węgier, których według wstępnych szacunków zgromadziło się na Placu Bohaterów ok. 40 tys. mogli skorzystać z wieczornego programu kulturalnego w ramach festiwalu Ars Sacra, który towarzyszy całemu kongresowi.

azr (KAI Budapeszt) / Budapeszt

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama