Sekretarz generalny ONZ: wolność religijna na świecie jest atakowana

„Jesteśmy dziś świadkami wzrostu na świecie nagonki i braku tolerancji, posuniętych aż do przemocy fizycznej i ataków na osoby, grupy i miejsca; celem tych ataków jest wyłącznie wiara lub przekonania i symbole religijne" – napisał Antonio Guterres.

„Przemocy tej często towarzyszy łamanie innych praw podstawowych, w tym prawa do wolności myśli i sumienia. Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej nasiliła rasizm, stygmatyzację i dezinformację, często skierowaną przeciwko mniejszościom etnicznym i religijnym, oraz zaostrzyła niebezpieczną mieszankę tych prądów”, stwierdził Guterres w orędziu opublikowanym w związku z obchodzonym 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach przemocy na tle religijnym i światopoglądowym.

Jednocześnie sekretarz generalny ONZ wyraził „pełną solidarność” z ofiarami, które pomimo ryzyka odważnie zabierają głos w obronie swoich praw. To samo dotyczy podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz przywódców społecznych i religijnych, którzy zdecydowanie wypowiadają się przeciwko wszelkim aktom przemocy lub dyskryminacji i w tym duchu mobilizują ludzi.

Główna odpowiedzialność za zapobieganie dyskryminacji i przemocy, ochronę praw człowieka dla mniejszości religijnych i konsekwentne ściganie sprawców spoczywa na poszczególnych państwach. Jednocześnie społeczność międzynarodowa musi lepiej zadbać o ofiary tych „haniebnych” czynów i zapewnić większe wsparcie tym, którzy walczą z głęboko zakorzenionymi przyczynami braku tolerancji oraz nienawiści, stwierdził w swoim orędziu sekretarz generalny ONZ.

ts (KAI) / Nowy Jork

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama