Rekordowa liczba parafii prawosławnych na Ukrainie odchodzi z Patriarchatu Moskiewskiego

Nigdy wcześniej tak wiele parafii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego podległego Patriarchatowi Moskiewskiemu nie zdecydowało się na zerwanie z Moskwą w ciągu jednego dnia.

W ostatnią niedzielę 21 wspólnot parafialnych przeszło na stronę Patriarchatu Konstantynopola, dołączając do niezależnego, autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

W samej eparchii sarneńskiej już trzy parafie zdecydowały się na przejście – informuje diecezja rówieńska na swojej stronie internetowej. Według diecezji, „przytłaczająca większość zdecydowała się na zmianę jurysdykcji kanonicznej”. Zgodnie z oficjalnym ustawodawstwem, aby dokonać zmiany, potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów.

Zgromadzeniami, które dokonały zmiany są: parafia Świętego Wstawiennictwa w Sarnach, parafia św. Michała w Łyczy oraz parafia św. Jerzego w Kostiantyniwce.

Najwięcej przejść do patriarchatu Konstantynopola na Zachodniej Ukrainie

Także katedra Michała w Kostopilu opowiedziała się za zerwaniem z Moskwą. Zarządzający nią opat argumentował, że „nie może funkcjonować w ramach wspólnoty wyznaniowej, w której patriarcha nie uznaje narodu ukraińskiego za niepodległy” - pisze diecezja rówieńska.

Większość parafii, które zdecydowały się opuścić Patriarchat Moskiewski, znajduje się na zachodniej Ukrainie – podaje austriackie źródło informacji Religion.orf.at.

Według Religion.orf.at, Rosyjska Cerkiew Prawosławna jeszcze nigdy nie straciła tylu parafii w ciągu jednego dnia. W sumie od 24 lutego z Patriarchatu Moskiewskiego do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego przeszło 239 wspólnot parafialnych.

Ukraiński Kościół Prawosławny podległy Patriarchatowi Moskiewskiemu (UKP-PM) ma ponad 12 tys. parafii, natomiast autokefaliczny Kościół Ukraiński (UKP) - ponad 7 tys. Pojawiają się informacje, że w sumie od momentu powstania Kościoła autokefalicznego w 2018 roku z UKP-PM do UKP przeszło ponad 800 parafii i klasztorów. Kościół wierny Patriarchatowi Moskiewskiemu zaprzecza jednak, że utracił tak wiele parafii i wiernych.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao