Papież do Polaków: Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy

„Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy” – zaapelował papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Także kończąc pozdrowienia pielgrzymów włoskich powiedział: „Trwajmy w modlitwie i bliskości z udręczoną Ukrainą”.

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Już za kilka dni będziemy wsłuchiwać się w przejmujący opis Męki Pańskiej. Niech słowo Boże obudzi w waszych sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował. Porzucając starego człowieka, możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie, wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry na Ukrainie, z umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławię” – powiedział papież.

Papieską katechezę streszczono także po polsku:

Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez na temat gorliwości apostolskiej przyglądniemy się postaciom, które dały świadectwo żarliwego umiłowania Ewangelii. Pierwszym świadkiem jest św. Paweł apostoł, któremu poświęcę dwie katechezy. W Liście do Galatów oraz w Dziejach Apostolskich widzimy, że gorliwość Pawła o Ewangelię pojawia się po nawróceniu i zajmuje miejsce jego wcześniejszej gorliwości dla judaizmu. Chrystus przemienił gorliwość Szawła: z gorliwości do Prawa na gorliwość dla Ewangelii. Możemy zadać sobie pytanie: co się wydarzyło? Co się zmieniło w Pawle? Całą jego istotę przemieniło spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Człowieczeństwo Pawła, jego umiłowanie Boga i Bożej chwały nie zostały unicestwione, ale przekształcone, „nawrócone” przez Ducha Świętego. Podobnie, jak się to dzieje w Eucharystii: chleb i wino nie znikają, ale stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Umiłowanie Ewangelii nie jest kwestią zrozumienia czy studiów; są one przydatne, ale go nie rodzą. Źródłem entuzjazmu ewangelicznego jest miłość Boga. Św. Paweł mówi: „miłość Chrystusa przynagla nas”. Doświadczenie apostoła uczy nas, że istnieje także zła „gorliwość”, która może usprawiedliwiać przemoc i zabójstwa, niekiedy nawet w imię Boga. Gorliwość dla Ewangelii Chrystusa rodzi się natomiast z uznania siebie grzesznikiem, któremu okazano miłosierdzie i przebaczono grzech. To dopiero wyzwala w nas moc Ewangelii.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: grupa pielgrzymów z parafii św. Henryka we Wrocławiu; członkowie chóru „Cantate Deo” z Polskiej Misji Katolickiej regionu Dolnego Renu w Niemczech, pielgrzymujący z racji jubileuszu 25. lecia istnienia, grupy z Torunia i Opola, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

st (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao