Papież w kwietniu zachęca do modlitwy o świat bez przemocy

W intencji na kwiecień przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża Ojciec Święty szczególnie zaprasza do składania w sercu Boga pokojowej przyszłości świata i wzywa do odrzucenia przemocy jako metody rozwiązywania konfliktów w relacjach międzynarodowych oraz tych na płaszczyźnie międzyludzkiej.

Franciszek przypomina, że nieużywanie przemocy powinno stać się ważnym elementem codziennego stylu życia. Wtedy świat stanie się lepszy.

„Żyć, mówić i działać bez przemocy nie oznacza rezygnacji, nie oznacza utraty ani wyrzeczenia się czegokolwiek. Jest to aspirowanie do osiągniecia wszystkiego. Jak powiedział 60 lat temu św. Jan XXIII w encyklice «Pacem in terris», wojna jest szaleństwem, czymś dalekim od racjonalności. Każda wojna, każda konfrontacja zbrojna zawsze kończy się klęską wszystkich – podkreślił papież. – Rozwijajmy kulturę pokoju. Pamiętajmy, że nawet w przypadku uzasadnionej samoobrony celem jest pokój. I że tylko pokój bez broni może być trwałym pokojem. Uczyńmy niestosowanie przemocy, zarówno w życiu codziennym, jak i w stosunkach międzynarodowych, zasadą naszych działań. I módlmy się o szersze upowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co wiąże się ze zmniejszeniem użycia broni, zarówno przez państwa, jak i przez obywateli”.

 

KWIECIEŃ: O KULTURĘ BEZ PRZEMOCY
Vatican News - Polski
« 1 »

reklama

reklama

reklama