Mocne nie dla niszczenie środowiska naturalnego na Globalnym Szczycie Wiary

Przedstawiciele 28 różnych religii podpisało 6 listopada na Globalnym Szczycie Wiary nt. Działań Klimatycznych w Abu Zabi dokument o zaangażowaniu swoich współwyznawców w kwestię ochrony środowiska.

Na szczycie Kościół katolicki reprezentował kard. Pietro Parolin. Zebrani przedstawiciele różnych wspólnot religijnych podpisali specjalne oświadczenie.

Zapewniają o zaangażowaniu swoich współwyznawców w kwestie ochrony środowiska oraz wzywają przywódców państw do podjęcia realnych kroków na nadchodzącym spotkaniu COP28. Wczoraj przedstawiciele 28 różnych religii podpisało dokument.

Watykański sekretarz stanu przyznaje, że Stolica Apostolska popiera działania na wielu polach, jak w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy podnoszącego się poziomu mórz, ale koncentruje się szczególnie na dwóch wymiarach.

Priorytety Stolicy Apostolskiej

Pierwszy z nich stanowi styl życia.

„Oczywiście potrzeba środków na łagodzenie skutków zmian klimatycznych, ale to nie wystarczy. Musimy naprawdę zmienić nasz sposób życia, aby nie szkodzić stworzeniu, naturze, ale być jego szafarzami jak powiedział papież. Takie zadanie powierzył ludzkości Bóg”– zauważa w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Parolin.

Następną ważną sprawą, gdzie Watykan proponuje swoje zaangażowanie jest edukacja, by korzystać w inny sposób z zasobów świata. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej dodaje, że jest to uniwersalne i ogólnoświatowe zobowiązanie.

„Podjęliśmy je, m.in. podpisując Porozumienie Paryskie. Właśnie edukacja została tam podkreślona przez Stolicę Apostolską. Istnieją oczywiście zobowiązania dotyczące emisji, jednak Watykan to małe państwo. Nie mamy znaczącego wpływu na fenomen zmiany klimatu, ale czujemy, że możemy naprawdę wnieść wielki wkład w edukację nowych pokoleń, aby właściwie korzystać z zasobów świata” – podkreśla purpurat.

Kard. Parolin spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jego Wysokość szejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan rozmawiał z watykańskim sekretarzem stanu o wzajemnych relacjach, promowaniu tolerancji i ludzkiego braterstwa.

Poruszono też kwestię walczenia z kryzysem klimatycznym oraz z ekstremizmami. Rozmawiano również o obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii humanitarnych.

Cardinal Secretary of State Parolin underlines Holy See's dedication to combatting climate change
Vatican News - English
« 1 »

reklama

reklama

reklama