W Izraelu nasilają się ataki na chrześcijan. Biskupi wzywają władze do podjęcia działań

Katoliccy biskupi w Izraelu wezwali władze do podjęcia działań w obliczu nasilających się ataków na chrześcijan i chrześcijańskie miejsca w tym kraju. W oświadczeniu opublikowanym 28 lipca komisja biskupów Iustitia et Pax skrytykowała, że zazwyczaj bardzo aktywne organy ścigania są „najwyraźniej niezdolne do powstrzymania tych ataków”.

Przestępstwa takie jak plucie, obelgi, przemoc fizyczna, a także wandalizm i graffiti są popełniane głównie przez żydowską młodzież ekstremistyczną. Apel jest zatem skierowany również do wychowawców, przywódców religijnych i rodziców. Niezrozumiałe jest, że odpowiedzialne władze państwowe nadal zezwalają na te „przejawy pogardy”, czytamy w dokumencie biskupów.

Jako konkretny przykład Iustitia et Pax wspomina niedawne incydenty wokół klasztoru karmelitów Stella Maris w Hajfie, gdzie wielokrotnie dochodziło do starć między chrześcijanami a religijnymi Żydami. Tłem tych incydentów są trwające od miesięcy wizyty ultraortodoksyjnych wiernych, którzy uważają, że w kościele klasztornym pochowany jest prorok Elizeusz. Miejscowi chrześcijanie uważają, że jest to czysty wymysł.

Według komisji, wydarzenia w Hajfie wzbudziły obawy wśród chrześcijan, że grupy ekstremistyczne mogą przejąć kontrolę nad tym miejscem. Istnieją tego przykłady w Nablusie i Hebronie. Historia „niestety pokazała, że to, co dziś wydaje się skandalicznym zachowaniem mniejszości, jutro może stać się akceptowaną praktyką większości”.

ts (KAI) / Jerozolima

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama