Życie ludzkie nie jest jedynie „substancją pochodzenia ludzkiego” – przestrzegają biskupi Europy

W wydanym we wtorek rano oświadczeniu Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i Katholisches Büro w Berlinie wyraziły głębokie zaniepokojenie projektem stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie regulacji dotyczących tzw. „substancji pochodzenia ludzkiego” (SoHO).

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla godność i prawo do ochrony każdego ludzkiego życia, w tym życia nienarodzonych dzieci. Biskupi Europy wzywają do zmian w proponowanych przepisach Unii Europejskiej dotyczących tak zwanych „substancji pochodzenia ludzkiego”.

Podkreślono, że życie ludzkie od samego początku, w tym życie dzieci nienarodzonych „posiada własną godność, prawo oraz niezależne prawo do ochrony”. Oświadczenie ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje, które wynikałyby z proponowanego rozporządzenia, w świetle zaproponowanych poprawek przyjętych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Biskupi Europy podkreślają, że życie ludzkie nie jest jedynie „substancją pochodzenia ludzkiego”. W związku z tym potrzeba reakcji na proponowane poprawki, ponieważ przepisy przyjęte przez Parlament Europejski w przyszłości wyznaczą kierunek przyszłej dyskusji na temat prenatalnego życia ludzkiego w europejskim prawie transplantacyjnym i farmaceutycznym, a tym samym wpłyną na toczącą się dyskusję na temat wzmocnienia Unii Zdrowotnej Unii Europejskiej i spowodują liczne konflikty etyczne i konstytucyjne w państwach członkowskich UE.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśliła w oświadczeniu potrzebę rozróżnienia między niezapłodnionymi komórkami rozrodczymi z jednej strony, a zarodkami z drugiej. Proponowane poprawki umieściłyby nienarodzone życie ludzkie na tym samym poziomie, co komórki lub inne tkanki ludzkie.

Biskupi Unii Europejskiej wyrazili obawy, że proponowane regulacje mogą być nadrzędne wobec prawa krajowego w państwach członkowskich, które cenią sobie ochronę życia ludzkiego. W oświadczeniu wyrażono również zaniepokojenie możliwością przymusowych testów genetycznych i ewentualnej „selekcji” dzieci ze względu na choroby genetyczne.

Taka selekcja, jak czytamy w oświadczeniu, „narusza ludzką godność”, podczas gdy obowiązkowe testy genetyczne rodzą pytania etyczne dotyczące prawa do samostanowienia dawcy i biorcy.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla, że decyzje etyczne państw członkowskich UE muszą być respektowane. Państwa członkowskie – stwierdzili biskupi – muszą mieć możliwość regulowania kwestii związanych z życiem zgodnie z własnymi zasadami etycznymi, nawet jeśli odbiegają one od przepisów przyjętych przez Parlament Europejski.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama