Amerykanie szukają sposobu na Narodowe Odrodzenie Eucharystyczne. Jedną z inicjatyw są Noce Miłości

Stany Zjednoczone przeżywają Narodowe Odrodzenie Eucharystyczne. Jest to seria inicjatyw podejmowanych przede wszystkim na szczeblu lokalnym, w diecezjach i parafiach, których celem jest odrodzenie wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Kulminacją tego procesu będzie Krajowy Kongres Eucharystyczny w Indianapolis w lipcu tego roku.

Związane z tym inicjatywy duszpasterskie mają dość zróżnicowanych charakter. Jedną ze sprawdzonych form są diecezjalne kongresy eucharystyczne. W niektórych diecezjach, takich jak Winona-Rochester, odbędą się one po raz pierwszy, gdzie indziej, jak w Atlancie są one regularną praktyką. W 2022 r. wzięło w nim udział 30 tys. wiernych, czyli dokładnie tyle ile zdołano pomieścić w wynajętym na tę okazję kongresowym centrum. Diakon stały Dennis Dorner, który odpowiada za organizację tych kongresów, określa je mianem katolickich zjazdów rodzinnych. On i jego żona uczestniczyli w nich już jako ludzie młodzi, teraz przybywają całą rodziną. Wyjaśnia, że diecezjalne kongresy eucharystyczne są pod pewnymi względami podobne do rekolekcji, z tą jednak różnicą, że na kongresie w centrum zawsze jest Jezus, a nie kaznodzieja.

Inną formą odrodzenia eucharystycznego są tak zwane Noce Miłości. Są to nabożeństwa promowane przez Światowy Apostolat Fatimski. Łączą one w sobie adorację Najświętszego Sakramentu oraz odmawianie różańca i procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca wieczorem. W zależności od lokalnych możliwości trwają całą noc, bądź cały wieczór do północy, a ich dopełnieniem jest poranna Eucharystia w pierwszą sobotę miesiąca. W ten sposób uczczone zostaje Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Nabożeństwa mają wyraźny charakter wynagradzający. Modlitwą objęci są w sposób szczególny ci, którzy w najbliższym środowisku, w rodzinie czy w parafii, oddalili się od wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii – wyjaśnia Barb Ernster, krajowa koordynatorka Światowego Apostolatu Fatimskiego.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama