Niemcy: episkopat krytycznie o propozycji liberalizacji ustawodawstwa aborcyjnego

Niemiecka Konferencja Biskupów wyraziła zaniepokojenie raportem powołanej przez niemiecki rząd federalny Komisji ds. Samostanowienia Reprodukcyjnego i Medycyny Reprodukcyjnej. Twierdzi się w nim, wbrew orzeczeniom Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, że człowiek nabywa prawa dopiero w momencie swoich urodzin.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu bp Georg Bätzing, stwierdził, że w przedstawionych przez komisję kwestiach absolutnie konieczna jest dogłębna dyskusja, ponieważ jej raport dotyka kwestii, które wpływają na fundamenty społeczeństwa. W przypadku aborcji, obecne ramy prawne chronią zarówno samostanowienie, jak i zdrowie kobiety i nienarodzonego dziecka. Natomiast zalecenia komisji wskazują, że aborcja w początkowej fazie może odbywać się bez poradnictwa, ponieważ uznaje, że embrion ma mniejsze prawo do życia w pierwszych tygodniach.

Zdaniem komisji, nie należy zezwalać na aborcję dopiero, gdy płód osiągnie zdolność do życia poza łonem matki. Bp Bätzing krytykuje fakt, że według Komisji pełne prawo do życia nabywa się dopiero z chwilą narodzin, co stoi zresztą w sprzeczności z orzeczeniami Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

W raporcie Komisji Federalnej znajduje się również opinia, że możliwe jest w Niemczech legalne dopuszczenie macierzyństwa zastępczego, pod ściśle określonymi warunkami. „Praktyka macierzyństwa zastępczego narusza godność kobiety i dziecka” – wskazuje bp Bätzing.

„Dziecko nie może stać się przedmiotem komercjalizacji, a kobieta nosząca dziecko nie może być wykorzystywana. Co więcej, sama Komisja wyraża obawy i ryzyko naruszenia praw, dlatego też proponuje regulacje prawne, które mają je ograniczyć. Mamy poważne wątpliwości, czy regulacje prawne mogą rozwiązać podstawowe problemy związane z macierzyństwem zastępczym” – dodaje. Episkopat podkreśla konieczność utrzymanie obecnych zakazów dawstwa komórek jajowych i macierzyństwa zastępczego.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama