Watykan: jutro nowy dokument na temat prymatu papieskiego i jedności chrześcijan

Watykan zaprezentuje w czwartek 13 czerwca dokument studyjny na temat prymatu papieskiego i ekumenizmu, który będzie zawierał propozycje „odnowionego sprawowania posługi jedności przez biskupa Rzymu” uznawanej przez wszystkich chrześcijan i podsumowanie dialogu ekumenicznego od czasu encykliki „Ut unum sint” Jana Pawła II.

Dokument, zatytułowany „Biskup Rzymu: Prymat i synodalność w dialogu ekumenicznym i odpowiedzi na encyklikę Ut unum sint", opublikowany zostanie jutro za zgodą papieża Franciszka. Watykańska Dykasteria ds. Popierania Jedności Chrześcijan opracowała ten dokument, aby podsumować dialog ekumeniczny, który miał miejsce w kwestii prymatu papieskiego i synodalności w ciągu ostatnich 30 lat.

Jednym z istotnych elementów dokumentu będzie zestawienie odpowiedzi różnych wspólnot chrześcijańskich na encyklikę papieża Jana Pawła II z 1995 r. o jedności chrześcijan Ut unum sint. Jak podaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, dokument „kończy się propozycją dykasterii określającą najważniejsze sugestie przedstawione w celu odnowienia posługi biskupa Rzymu na rzecz jedności «uznawanej przez wszystkich»”.

Encyklika Ut unum sint mówi, że biskup Rzymu jako następca apostoła Piotra ma „szczególny obowiązek” pracy na rzecz jedności chrześcijan. Encyklika przyznaje, że „przekonanie Kościoła katolickiego, że w posłudze biskupa Rzymu zachował on, w wierności tradycji apostolskiej i wierze Ojców, widzialny znak i gwaranta jedności, stanowi trudność dla większości innych chrześcijan, których pamięć jest naznaczona pewnymi bolesnymi wspomnieniami”. Zauważa też, że „prymat biskupa Rzymu stał się obecnie przedmiotem badań” w dialogu Kościoła z innymi wspólnotami chrześcijańskimi.

W swojej encyklice Jan Paweł II wskazuje jednocześnie na ciążącą na nim – jako biskupie Rzymu – odpowiedzialność za jedność Kościoła, jak i na trudność z uznaniem tego urzędu przez inne wyznania chrześcijańskie. Jest to jeden z istotnych wątków przewijających się w wielu punktach encykliki:

„Jestem przekonany, że ponoszę w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych dążeń większości chrześcijańskich Wspólnot i na wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację.” (Ut unum sint, nr 95).

W kolejnym zaś punkcie Papież dodaje:

„Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać samodzielnie. Czy zatem realna, choć niedoskonała komunia, istniejąca między nami, nie mogłaby nakłonić kościelnych zwierzchników i ich teologów do nawiązania ze mną braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat, w którym moglibyśmy wzajemnie wysłuchać swoich racji, wystrzegając się jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego Kościoła” (nr 96).

W konferencji prasowej organizowanej jutro o 11.30 udział wezmą m.in. przedstawiciele Kościołów anglikańskich i ormiańskich. Dokument prezentować będzie kard. Kurt Koch, , prefekt Dykasterii ds. Promowania Jedności Chrześcijan. Obecny będzie także kard. Mario Grech, sekretarz generalny Sekretariatu Generalnego Synodu. Konferencję będzie można śledzić na oficjalnym kanale YouTube www.youtube.com/c/VaticanNews.

Źródło: CNA, press.vatican.va

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama